Design a site like this with WordPress.com
Začíname

2.1. VYHĽADÁVANIE NA STRÁNKETáto stránka obsahuje všetky materiály o Rádioamatérskej tiesňovej službe A.R.E.S., ktoré sa nazbierali od počiatkov prvých snáh o jej  vytvorenie v roku 2002 až doteraz. Preto  je už niekedy náročné nájsť na nich potrebnú informáciu. Zvlášť to platilo pre predošlú verziu stránok, kde neboli zabudované niektoré nové technológie vyhľadávania.

V rámci týchto stránok môžeme využívať nasledovné možnosti vyhľadávania:

TRIEDENIE AKTUALÍT PODĽA KATEGÓRIÍ

V rámci blogovej štruktúry podstránky AKTUALITY máme  chronologický  reťazec príspevkov od roku 2002 až po aktuálne príspevky. Každý z nich je zatriedený do určitej KATEGÓRIE. Názov kategórie (či kategórií a podkategórií) do ktorých je článok zaradený máme v každom príspevku uvedený  malými písmenami nad jeho názvom. Kliknutím na tento názov kategórie sa z celého zoznamu  AKTUALÍT zobrazia len tie, ktoré patria do „Archívu” (zvolenej) kategórie. Takýto výber významne skráti  počet zobrazených príspevkov a my sa v ňom vieme lepšie a rýchlejšie pohybovať a hľadať potrebné informácie.

Názvy kategórií nad článkami sú možno nenápadné, ale keď na ne ukážeme myšou (ikona ručičky), zmenia farbu na zeleno a to znamená, že je tam aktívna linka na výber a keď na ňu aj klikneme, výber sa uskutoční. Rovnako keď „ručičkou“ klikneme na názov určitého príspevku, zobrazí sa nám len tento vybraný príspevok a nebudeme ďalej blúdiť v dlhých reťazcoch príspevkov.

V súčasnosti sú príspevky v AKTUALITÁCH zatriedené do nasledovných kategórií , kde číslo v zátvorke za jej názvom  hovorí o počte príspevkov v tejto kategórii:

 • AKCIE ARES V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH (2)
 • ARES NA PREZÍDIU SZR (4)
 • CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA (1)
 • CVIČENIA (32)
 • CVIČENIA IARU R1 (24)
 • LOKÁLNE CVIČENIA ARES (11)
 • DOMÁCE KONFERENCIE (5)
 • KONFERENCIE GAREC (8)
 • KONFERENCIE IARU R1 (3)
 • Nezaradené (2)
 • NOVINKY NA STRÁNKE (1)
 • PREZENTÁCIE A.R.E.S (1)
 • SPOLUPRÁCA S IZS (19)
 • SPRÁVY O ČINNOSTI ARES (5)
 • VAROVANIA Z IARU R1 (14)
 • ZASADNUTIA KC ARES (15)
 • ŠKOLENIA ARES (2)

Aby sme si nemuseli pamätať, aké kategórie sú na stránkach použité, v menu na pravej strane je umiestnený WIDGET, ktorý zobrazuje v abecednom poradí všetky  na stránkach použité kategórie a podkategórie. Kliknutím na niektorú z nich sa nám zobrazia príspevky zaradené do zvolenej kategórie.

Pri ďalšom využívaní týchto stránok a pridávaní ďalších príspevkov do aktualít je možné, že postupne pribudnú aj ďalšie kategórie, čo sa automaticky zobrazí vo WIDGETE, nie však vo vyššie uvedenej tabuľke. Tú musíme aktualizovať ručne.VYHĽADÁVANIE CEZ IKONU  LUPA V HORNOM MENU

Na pravom okraji horného menu máme umiestnenú ikonu LUPA v zelenom poli. Po kliknutí na túto ikonu sa nám otvorí  okienko [Hľadať ….], do ktorého môžeme zapísať akýkoľvek výraz  (text, číslo), ktorý chceme vyhľadať. Na základe toho sa spustí vyhľadávací  nástoj (GOOGLE), ktorý vyhľadá výskyty tohto výrazu v rámci stránky a zobrazí ich. Pre efektívne vyhľadávanie tu platia všeobecné zásady vyhľadávania na internete.VYHĽADÁVANIE CEZ OKIENKO [HĽADAŤ…] V ĽAVOM MENU

V sekundárnom menu na ľavej strane máme ako poslednú položku umiestnené vyhľadávacie okienko [Hľadať…], ktoré môžeme využiť taktiež na vyhľadávanie v rámci aktuálnej stránky, rovnako ako  v predošlom prípade.Posledná úprava  príspevku: 16.1.2019


%d blogerom sa páči toto: