Design a site like this with WordPress.com
Začíname

MEDZINÁRODNÉ CVIČENIA IARU R1 ZA ROKY 2007-2015


Pretože prehľad o cvičeniach IARU R1, na ktorých sme sa zúčastnili v období rokov 2007-2015  už boli v priebehu rokov podrobne spracované  Stanom OM8ST, uvádzame tu len kópiu jeho prvej strany s linkami na ďalšie príspevky nachádzajúce sa na  pôvodných stránkach:
https://om8st.wordpress.com/ares/ares-testy-globalset/ 


Jednou zo zaujímavých a dôležitých aktivít  členov skupín A.R.E.S.  zo Slovenska je účasť na medzinárodných cvičeniach rádioamatérskej tiesňovej komunikácie s názvom GLOBALSET, ktoré pravidelne poriada Medzinárodná rádioamatérska únia – IARU a to konkrétne skupina pre tiesňovú  komunikáciu ( EMERGENCY COMMUNICATION GROUP), ktorú už dlhší čas vedie anglický rádioamatér Greg Mossop G0DUB.  Takéto medzinárodné cvičenia sa usporiadavajú už od roku 2006 a to po prvej konferencii o rádioamatérske tiesňovej komunikácii GAREC, ktorá sa konala v roku 2005 vo finskom meste Tampere.

Prvé ročníky týchto testov sa volali  “EMCOM PARTY”, ale od mája 2008 sa ich názov zmenil na testy GLOBALSET.  Pretože v tom istom roku som sa stal členom A.R.E.S. a to dokonca na pozícii krajského koordinátora, mám o týchto testoch zachované rôzne informácie, ktoré tu chcem prezentovať.

Od roku 2008 uplynulo dosť času a  IARU- R1  zorganizoval celý rad takýchto cvičení, na ktorých sme sa s väčšou či menšou silou, ale vždy, zúčastnili. Prehľad zorganizovaných cvičení GLOBALSET za roky 2008-2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

DÁTUM TEST QTH POUŽITÉ
ZNAČKY
18.12.2015 GLOBALSET
12–2015
ZVOLÁVACÍ TEST
Z DOMU N/A
23.11.2014 GLOBALSET
11 – 2014
KOŠICE -Z DOMU
BARDEJOV
OM8ST
OM0CS
11-2013 GLOBALSET
11-2013
Neorganizované
21.04.2013 GLOBALSET
04-2013
PREŠOV
ČEČEJOVCE
BARDEJOV
OM9HQ
OM8BU
OM0CS
11-2012 GLOBAL SET
11-2012
Neorganizované
05-2012 GLOBAL SET
05-2012
Neorganizované
12.11.2011 GLOBALSET 
11–2011
SKÁROŠ OM3VSZ
 05-2011 GLOBALSET 
05–2011
Neorganizované
13.11.2010 GLOBALSET
11-2010
ČAŇA OM9HQ
15.5.2010 GLOBALSET
05-2010
ČAŇA OM3VSZ
14.11.2009 GLOBALSET
11–2009
KOŠICE /
UEF SAV
OM9HQ
18.04.2009 GLOBALSET
04–2009
ČAŇA OM3VSZ
08.11.2008 GLOBALSET
11–2008
TATRANSKÉ
MATLIARE
OM9HQ
03.05.2008 GLOBALSET
05–2008
ČAŇA OM3VSZ
05.05.2007III. EMCOMM PARTYTRNAVAOM9HQ OM3KTR
OM3KWN
OM3KWZ

Ako je z tejto tabuľky vidieť, v rokoch 2007-2010 sa darilo uskutočniť takéto cvičenia aj dvákrát za rok, ale boli aj roky, v ktorých sa  z rôznych dôvodov podarilo organizátorom z IARU zorganizovať  TEST len raz alebo dokonca ani raz.

Keď chcem hovoriť o účasti slovenských rádioamatérov na týchto testoch, tak musím s ľútosťou skonštatovať, že sa nám podarilo do týchto testov zapojiť len zopár rádioamatérov z východu – teda a Košického a Prešovského kraja,  čo je veľká škoda.  Aj na tomto krátkom časovom úseku 8 rokov je možné vidieť, ako za zlepšovala forma účasti  na teste. Kým v rokoch 2008-2010 sme vedeli testy absolvovať len z “pevného QTH”  prevažne z rádioklubu OM3VSZ v Čani, v roku 2011 sme to už zvládli z portable pracoviska v Skároši a v roku  2013 sme dokonca dokázali pracovať z troch samostatných pracovísk z toho dve (PREŠOV a ČEČEJOVCE) boli portejblové. Aj  v tom je treba vidieť zmysel takýchto testov, že nás podnecovali k zmysluplnej  rádiomatérskej aktivite a k  vylepšovaniu našej výbavy pre prácu v sťažených podmienkach, ktoré nás čakajú pri krízových situáciach.

Testy GLOBALSET organizované v rokoch 2008-2014 sa zameriavali na testovanie schopnosti rádioamatérov po celom svete pripravovať si prechodné vysielacie pracoviská a prenášať správy vo forme telegramov s predpísaným formátom ( IARU furmulár).

Posledný test z decembra 2015 sa však úplne odlišoval od tejto schémy testov za predošlé roky. Cieľom testu GLOBALSET 2015  bolo preveriť  schopnosť rádioamatérskych skupín pre krízovú situáciu  v čo najkratšom čase aktivovať svojich členov na prácu na KV pásme. Tentokrát preto nešlo vôbec o prácu na pásme, ale skôr o štatistické zisťovanie pripravenosti rádioamatérov na poskytnutie svojej služby poskytnúť v prípade potreby náhradné rádiové spojenie na KV pomocou svojej vysielacej techniky.

Bližšie informácie o priebehu a výsledkoch tohto testu ako aj o predošlých testoch GLOBALSET uvádzam na ďalších stránkach, na ktoré sa dostaneme cez linky vo vyššieuvedenej tabuľke alebo v prehľade, ktorý ďalej nasleduje.TEST GLOBALSET 18.12.2015

Zvolávací test – štatistické zisťovanie pripravenosti rádioamatérov na rýchle poskytnutie svojich spojových služieb.


TEST GLOBALSET  NOV 2014 – SPRÁVA Z TESTU

Test s použitím digitálneho módu WINLINKU ako ďalšej metódy krízovej komunikácie. Test som išiel z domu hned po predčasnom návrate z HAM Stretnutie v Poprade.


TEST GLOBALSET NOV 2014 – PRAVIDLÁ

Test s použitím digitálneho módu WINLINKU ako ďalšej metódy krízovej komunikácie. Test som išiel z domu hned po predčasnom návrate z HAM Stretnutie v Poprade.


TEST GLOBALSET APRÍL 2013 – SPRÁVA Z TESTU

Publikované

Test realizovaný z troch samostatných pracovísk v Prešove, Čečejovciach a Bardejove.


TEST GLOBALSET APRÍL 2013 – PRAVIDLÁ

Publikované

Test realizovaný z troch samostatných pracovísk v Prešove, Čečejovciach a Bardejove.


TEST GLOBALSET NOV 2011 – SPRÁVA Z TESTU

Publikované 18.11.2011

Test s vysielaním z prechodného stanovišťa v Skároši a spojený aj s domácim testom krízovej komunikácie.


TEST GLOBALSET NOV 2011 – PRAVIDLÁ

Publikované

Test s vysielaním z prechodného stanovišťa v Skároši a spojený aj s domácim testom krízovej komunikácie.


TEST GLOBALSET NOV 2010 – SPRÁVA z TESTU

Publikované

Test z Čane OM8BU a ja s IC 7200


TEST GLOBALSET NOV 2010 – PRAVIDLÁ

Publikované

Test z Čane OM8BU a ja s IC 7200


TEST GLOBALSET MÁJ 2010 – PRAVIDLÁ a SPRÁVA

Publikované

Test bol realizovaný z vysielacieho strediska na Čani. Počas testu sme mali návštevu niektorých zástupcov z orgánov CO a KR z KSK a ISZ.


TEST GLOBALSET NOVEMBER 2009 – SPRÁVA Z TESTU 

Publikované 25.11.2009

Test bol realizovaný z môjho pracoviska na UEF SAV na Watsonovej ulici v Košiciach. Použité zariadenie – TRX  ICOM  IC 7200 /100W a anténa slopper na  pásmo 80m.


TEST  GLOBALSET NOVEMBER 2009 – PRAVIDLÁ

Publikované 29.10.2009

Preklad pravidiel pre GLOBÁLNY SIMULOVANÝ TEST NÚDZOVEJ KOMUNIKÁCIE NOVEMBER 2009, ktorý sa bude konať dňa 14. novembra 2009 od 18:00 do 22:00 UTC.


POZVÁNKA NA CVIČENIE GLOBALSET APRÍL 2009

Publikované 22. 3. 2009

Preklad pravidiel pre GLOBÁLNY SIMULOVANÝ TEST NÚDZOVEJ KOMUNIKÁCIE APRÍL 2009, ktorý sa bude konať dňa 18. apríla 2009 od 11:00 do 15:00 UTC.


TEST GLOBALSET NOV 2008 – SPRÁVA Z TESTU

Publikované 19. 11. 2008

Stručná správa o zabezpečení testu núdzovej komunikácie GLOBALSET NOV 2008, jeho priebehu a dosiahnutých výsledkoch.


GLOBALSET TEST NOVEMBER 2008 – PRAVIDLÁ

Publikované 13. 10. 2008

Preklad pravidiel pre GLOBÁLNY SIMULOVANÝ TEST NÚDZOVEJ KOMUNIKÁCIE NOVEMBER 2008, ktorý sa bude konať 8 novembra 2008 v čase od 4:00 do 8:00 hod.


GLOBALSET TEST MÁJ 2008 – STRUČNÁ SPRÁVA

Publikované 6. 6. 2008

Ako sme dopadli v teste krízovej komunikácie GLOBALSET MAY-2008 poriadanom IARU pre rádioamatérov, ktorí sa venujú krízovej komunikácii.


POZVÁNKA NA CVIČENIE GLOBALSET MAY 2008

Publikované 29. 3. 2008

Pozvánka na cvičenie – test tiesňovej komunikácie “Globálny Simulovaný Tiesňový TEST – Máj 2008” (GLOBALSET MAY 2008), ktorý sa bude konať v sobotu 3 mája 2008 v čase od 18:00 – 22.00 UTC.
Jaro OM1IIPosledná úprava príspevku 10.04.2023%d blogerom sa páči toto: