POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2017 V POPRADE


6.11.2017 – POZVÁNKA – Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 17.11.2017 o 19.00 hodine v hoteli Satel. V rámci rokovania sa budú diskutovať dôležité materiály týkajúce sa A.R.E.S.. Keďže sa jedná o rozsiahlejšie materiály, zverejňujeme ich tu, aby sa s nimi potenciálni záujemcovia mohli oboznámiť vopred a diskusia by mohla byť stručnejšia a konštruktívnejšia. Materiály boli už diskutované v rámci členskej základne A.R.E.S..

Materiály do diskusie na zasadnutí KC ARES 2017 je možné stiahnuť tu:

ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RÁDIOAMATÉROV A INÝCH ZLOŽIEK IZS.pdf

NÁVRH MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEDZI DPO SR A SZR REV3.pdf

PRÍLOHA A MEMORANDA REV3.pdf

PRÍLOHA B MEMORANDA REV3.pdf