ZÁVERY 3. KONFERENCIE GAREC 2007, USA


25.11.2007 – v dňoch 16.-17.augusta 2007 sa v Huntsville (USA) konala 3. medzinárodná konferencia GAREC 2007. Zaujímavé informácie z tejto konferencie si môžete pozrieť na stránke ARRL (nefunkčné) a uznesenie konferencie v preklade do slovenčiny  tu:

Uznesenie konferencie Garec 2007.pdf


VEREJNÉ ZASADNUTIE KC ARES 2007


21.11.2007 – počas stretnutia rádioamatérov v T. Matliaroch sa konalo verejné zasadnutie KC ARES. Amnon 4X1DF odprezentoval ako funguje ARES v 4X. Jeho prezetnáciu si môžete stiahnuť tu:

Presentation 4X1DF.ppt

Úlohy ARES na r. 2007 boli do splnené. Zástupcovia jednotlivých krajov informovali o stave ARES v kraji. V rámci diskusie sa prebralo veľa zaujímavých otázok na tému ARES. Závery rokovania ukázali, že máme stále čo zlepšovať.