Archívy kategórie: CVIČENIA IARU R1

GLOBALSET 04-2009 A SVETOVÝ DEŇ RÁDIOAMATÉROV


17.3.2009 – Cvičenie GlobalSET 2009 je naplánované na Svetový deň rádioamatérov (WARD – World Amateur Radio Day), t. j. 18. Apríla 2009 v čase 11.00 -15.00 UTC. 

Pravidlá pre toto cvičenie sú uvedené tu:

GLOBALSET 18.4.2009.pdf

GlobalSETApr09Rules-english.pdf


16.3.2009 – 18. Apríla 2009 oslavujeme WORLD AMATEUR RADIO DAY 2009! Témou dňa je “Amatérske rádio: Tvoj prostriedok komunikácie v čase tiesne a katastrofy”.Čítaj ďalej:

WORLD AMATEUR RADIO DAY 2009.pdf


STRETNUTIE HAM 2008 TATR. MATLIARE a VEREJNÉ ZASADNUTIE KC ARES 2008


08.11.2008 – Stretnutie rádioamatérov T.Matliaroch – Ďalšie Cvičenie GlobalSET 2008 je za nami. Operátori OM9HQ – Miro OM3CU a Stano OM8AXU sa vzhľadom na rannú hodinu a podmienky rozhodli pre 80m pásmo. Cvičenie však kolidovalo s pretekom OMAC a ukázalo sa, že medzi rádioamatérmi stále absentuje informácia, ako sa zachovať v prípade, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie ARES, hoci v predstihu bolo upozorňované na možné problémy. Napr. 300 Hz nad 3760, kde pracovala riadiaca stanica cvičenia, veselo búšil signál do OMAC. Po upozornení, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie, stanica reagovala – OK, tak mi daj aspoň body do contestu… Boli však prípady, kedy vôbec stanice nereagovali na výzvu o odladenie a niektoré nás aj upozornili, že rušíme krúžok, aby sme sa odladili. Je nám všetkým jasné, že vieme zabezpečiť potrebné spojenie, ale stále sa v takýchto prípadoch nevieme správať na pásme. Preto aj z tohoto dôvodu odporúčame, aby si aj tí skúsenejší HAMs prečítali brožúrku Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov. Viac o cvičení ARES prináša Stano OM8AXU (teraz OM8ST) na svojej stránke.

Nakoľko bola zriadená rádiostanica pre GlobalSET (TNX Braňovi OM2FY), členovia OTC Jaro OM1II a Marián OM3THX si našli čas a zavysielali počas stretnutia aj pod značkou OM9OT.

 V sobotu 8.11.20108 o 14.00 sa konalo verejné zasadnutie KC ARES. Prítomní zástupcovia KKS informovali o stave ARES vo svojom kraji. Stano OM8AXU ukázal krátke video z akcie Livov. Počas diskusie padli rôzne návrhy a informácie z realizácie ARES do praxe, ktoré sú uvedené v zápise zo zasadnutia:

KCzapisMatliare2008.pdf

Záverom bolo konštatované, že ARES je potrebnou súčasťou rádioamatérskej komunity.


CVIČENIE IARU R1 GLOBALSET 11-2008


19.10.2008 – IARU Region 1 organizuje ďalšie cvičenie núdzovej komunikácie staníc rádioamatérskych organizácií ARES, ktoré sa bude konať v sobotu 8. novembra v čase od 4.00 do 8:00 UTC. Samotná činnosť bude prebiehať v blízkosti frekvencií CoA (Center-of-Activity) +/- QRM. Preto Vás prosíme o trpezlivosť v uvedenom čase a pokiaľ možno, vyvarujte sa vysielaniu v blízkosti frekvencií 3760, 7060, 14300, 18160, 21360 kHz. Nakoľko vysielanie bude prebiehať v ranných hodinách, môže dôjsť k vzájomnému rušeniu v ranných SSB krúžkoch a OM Aktivity conteste. Stanice v tomto cvičení nevolajte a nerušte ich vysielanie. Komunikácia bude prebiehať iba medzi stanicami, ktoré boli do cvičenia ohlásené. Cvičenia sa zúčastnia stanice ARES zo všetkých regiónov IARU. ARES SZR bude na tomto cvičení zastupovať stanica OM9HQ. Vysielanie si môžete vypočuť na uvedených frekvenciách alebo pozrieť priamo na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch, odkiaľ bude OM9HQ počas cvičenia vysielať. Propozície pre novembrové cvičenie GlobalSET si môžete pozrieť tu:

PRAVIDLÁ TESTU GLOBALSET 11-2008.pdf

Zoznam staníc jednotlivých ARES organizácii zemí IARU prevzatý zo stránky Raynet je tu:

GLOBALSET 11-2008 – participants 2008-11-06a.pdf


CVIČENIE GLOBALSET 05-2008 JE ZA NAMI


3.5.2008 – cvičenie rádioamatérskych tiesňových služieb GLOBALSET 05-2008 prebehlo dnes v čase od 18.00 do 22.00 UTC. Slovensko na tomto cvičení reprezentovali určené stanice Rádioamatérskej tiesňovej služby ARES SZR. (viď dokument List of participants-03-05-2008.pdf).
Situáciu počas cvičenia však komplikovali nielen zlé podmienky, ale aj stanice v KV conteste, ktoré doslova ignorovali nácvik tiesňovej komunikácie. Aj cez tieto prekážky sme dokázali, že rádioamatéri vedia pracovať aj v sťažených podmienkach. 


CVIČENIE IARU R1 GLOBALSET 03-05-2008


17.3.2008 – na 3.mája 2008 je vyhlásené už 4. cvičenie rádioamatérskych tiesňových služieb, tentokrát pod názvom GlobalSET 2008. Cvičenia sa zúčastnia stanice zo všetkých 3 regiónov IARU. Rozsah a účasť ARES SZR bude dohodnutá s krajskými koordinátormi jednotlivých krajov. V tomto termíne prebieha májový subregionálny VKV pretek. Či toto bude výhoda, alebo nevýhoda, ukáže čas. Podmienky cvičenia si môžete pozrieť tu:

GlobalSET_mai_2008.pdf

Čo a ako sa bude vysielať je popísané v článku:

Vysielanie v cvičení GlobalSET.pdf

Zoznam predbežne prihlásených staníc nájdete tu:

List of participants-03-05-2008.pdf


CVIČENIE IARU R1 – III. EmCom Party On the Air 11-2007


7.10.2007 – Organizácia IARU Region 1 pozýva HQ stanice členov IARU a stanice vyčlenené pre núdzovú komunikáciu na akciu „III. EmCom Party on the Air“ v nedeľu 11. novembra 2007 od 11,00 do 15,00 UTC. Akcia sa bude konať na frekvenciách Center of Aktivity (CoA) alebo v ich blízkosti na pásmach 80, 40, 20, 17 a 15m (+/-QRM).

III EmCom party 11-2007.pdf