Design a site like this with WordPress.com
Začíname

ZÁKLADNÁ PRÁCA S MAPAMI


Práca s mapami je pre život každého aktívneho človeka pomerne zaujímavá a dôležitá vec. Stačí, že sa niekto snaží  spoznávať našu krásnu krajinu po značkovaných turistických chodníkoch a nie len z auta a po asfaltkách a už by mal poznať aspoň základy tejto práce s mapami a samozrejme mal by mať so sebou aj príslušnú  mapu navštívenej oblasti. Môžu to byť mladší ale aj starší priatelia a nadšenci turistiky, ale aj rodiny s deťmi na výlete v prírode. Zatiaľ čo u skúsenejších turistov je znalosť tejto problematiky takmer samozrejmá, u bežnej populácie je to už horšie. Hlbšie oboznamovanie sa s prácou s mapou nebolo zahrnuté v školských osnovách ani v dávnejšom období a pravdepodobne je tomu tak aj teraz. Preto ľudia bežne nevedia pracovať s mapou a využívať ju pre svoju potrebu , či dokonca k záchrane zdravia či života. S kurzmi z tejto problematiky sa niektorí turisti mohli stretnúť napríklad na školeniach cvičiteľov turistiky, ale staršie  ročníky mužov sa s topografiou stretli aj v rámci základnej vojenskej prípravy  a to hlavne poddôstojnícke a dôstojnícke kádre v rámci svojej odbornej prípravy.

V súčasnosti tieto formy „vzdelávania“ v oblasti topografickej prípravy už nie sú “dostupné” a tak je na každom jednotlivcovi, ktorého táto  problematika zaujíma, aby si to naštudoval sám z rôznych knižných príručiek, prípadne dnes aj z internetových zdrojov. Niektoré skupiny pracovníkov však takúto základnú alebo aj „vyššiu“ znalosť topografie  potrebujú pre kvalitné zvládanie svojich úloh a preto sa v tejto oblasti musia aj vhodným spôsobom vzdelávať.

Typickým prípadom (okrem vojakov, kde sa to považuje za úplne samozrejmé) sú záchranári a hlavne príslušníci Hasičského a Záchranného Zboru, ktorí veľmi často zasahujú v prírodnom prostredí počas povodní, požiarov, či iných mimoriadnych udalostí a v rámci toho sa potrebujú  pohybovať aj ťažkom teréne, potrebujú hľadať prístupové trasy, ktorými sa ich záchranná technika vie dostať na miesto zásahu  a potrebujú riešiť aj ďalšie úlohy vyžadujúce znalosť topografie.

Na vzdelávanie príslušníkov  HaZZ v tejto oblasti  topografickej prípravy slúži okrem iného aj pomerne rozsiahla príručka s názvom:

Príručka z minima topografie pre hasičské jednotky.

S láskavým zvolením jej autora a HaZZ ju môžem sprístupniť na našej stránke A.R.E.S., aby poslúžila našim členom – rádioamatérom na samovzdelávanie v tejto oblasti, ktorá je z viacerých dôvodov dôležitá aj pre nás. Príručka zhrňuje na jednom mieste informácie z tejto problematiky, ktoré  môžu zaujať nielen rádioamatérov, ale obecne každého, kto sa rád pohybuje v teréne (turisti) a chcel by byť lepšie pripravený aj na situácie, že dôjde k nejakým  problémom na výlete (zablúdenie, zranenie člena skupiny) a je potrebné hľadať optimálne riešenie daného problému.

Túto praktickú a pekne spracovanú príručku si môžete stiahnuť tu:

HaZZ príručka topografie.pdf

Ide o  príručku s celkovým rozsahom až 94 strán a pohľadom do jej obsahu zistíme, že sa zaoberá prakticky všetkými potrebnými témami ako je základná orientácia v teréne, určovanie svetových strán, práca s buzolou, zorientovanie mapy a určovane polohy na mape až po prepočet zemepisných súradníc udávaných v rôznych tvaroch a určovanie ďalších kvalitatívnych a kvantitatívnych charakterov polohy a trás na určené miesto.

Zvlášť znalosť prepočtu zemepisných súradníc z jedného tvaru na druhý je v dnešnej dobe dosť dôležitá, nakoľko rôzne a aj rozšírené elektronické systémy využívajúce GPS systém (turistické alebo automobilové navigácie, aplikácie v smartfónoch a pod…) umožňujú každému ich používateľovi určiť si svoju polohu. Každý z týchto systémov môže uvádzať zemepisné súradnice v inom formáte a my musíme vedieť správne ich prepočítať do tvaru, ktorý potrebujeme. Je to dôležité na to, aby sme z týchto údajov  vedeli určiť  reálnu polohu objektu alebo osoby aj na papierovej mape, alebo prepísať ich do iného elektronického systému používajúceho iný tvar pre vstup údajov.  Aj preto bude tejto problematike na týchto stránkach venovaná väčšia pozornosť.


Posledná úprava príspevku: 11.2.2019


%d blogerom sa páči toto: