Design a site like this with WordPress.com
Začíname

VIEŠ ODKIAĽ VOLÁŠ ?


Ako je už spomenuté na týchto stránkach v časti  TIESŇOVÉ TLF LINKY, pri volaniach na  tieto telefónne linky (112,150,155,158..) je okrem iného veľmi dôležité určiť správnu polohu miesta, kde došlo k nehode či inej mimoriadnej udalosti a teda vo všeobecnosti, kam majú byť vyslané záchranné jednotky. Táto úloha môže byť niekedy úplne jednoduchá, avšak niekedy je aj pomerne komplikovaná. Preto bola pripravená  príručka:

 Vieš odkiaľ voláš o pomoc na tiesňovú linku 150, 155, 158, 112 ?

Je to seminárna práca študenta Drevárskej Fakultu TU Zvolen v rámci predmetu Záchranárska technika a technológia, ktorú nám poskytol na zverejnenie na našich stránkach A.R.E.S..   

Aj keď sa jedná o študentskú prácu, problematika v nej spracovaná by nemala ostať len v archívoch školy, ale mala by sa s ňou oboznámiť čo najširšia verejnosť, aby ľudia vedeli správnym spôsobom určiť svoju polohu v prípade, že sa stanú účastníkmi alebo len svedkami nehody, mimoriadnej udalosti a preto volajú na niektorú z tiesňových telefónnych liniek.

Niektoré postupy určovania polohy popísané v tejto príručke vyzerajú ako  veľmi jednoduché a samozrejmé. Avšak pri nehodách sa dostávajú všetci (či sú postihnutí, alebo sú len svedkami) do značného stresu a v tomto stave „ohlúpnu“ a nevedia racionálne rozmýšľať. Preto nezaškodí pripomenúť si aj tieto jednoduché postupy.

V práci sú však uvedené aj informácie, ktoré nie sú pre bežných  ľudí úplne zrejmé, avšak sú pomerne dôležité  pre určenie miesta nehody. Tým je vysvetlenie číselných informácií na rôznych informačných značkách na našich cestách a diaľniciach, na základe ktorých vie telefonujúci presne určiť, kde sa na komunikácii nachádza (na ktorom kilometri diaľnice, cesty, železničnej trate).

V príručke sú popísané v stručnosti aj postupy určovania svojej polohy v teréne, čo je taktiež veľmi dôležité a vôbec to nie jednoduché, najmä pre neškoleného človeka. Táto problematika orientácie a určovania polohy v teréne je podrobnejšie popísaná v inom dokumente na tejto stránke a to v časti  ZÁKLADNÁ PRÁCA S MAPAMI.


Posledná úprava príspevku: 11.2.2019


%d blogerom sa páči toto: