Design a site like this with WordPress.com
Začíname

PAPIEROVÉ MAPY VERSUS ELEKTRONICKÉ MAPOVÉ A NAVIGAČNÉ SYSTÉMY


V dnešnej dobe sa veľmi rozšírili v populácii najrôznejšie verzie rôznych elektronických systémov, ktoré slúžia na pomoc pri cestovaní hlavne autami v neustále komplikovanejších systémoch ciest a diaľnic a v preľudnených veľkomestách. Bez týchto navigácií je miestami takmer nemožné zvládnuť cestu z východiska na požadované miesto. Rovnako aj pri pohybe v teréne, pri turistike a cyklistike sa hojne využívajú rôzne navigačné pomôcky.

Preto sa zdá, že klasické mapové podklady sú “na vymretie”, čo však vôbec nie je pravda a zvlášť to platí pre aktivity počas mimoriadnych situácií, kedy dochádza k zlyhaniu rôznych komunikačných systémov mobilných operátorov a v nadväznosti na to k zlyhaniu na ne naviazaných navigačných systémov. Len niektoré takéto systémy sú totiž schopné pracovať OFFLINE – bez podpory sietí mobilných operátorov.

Okrem tejto zraniteľnosti elektronických navigačných systémov je z praktických skúseností s nimi známe, že tieto majú aj svoje praktické nevýhody:

  • Elektronické mapové a navigačné systémy neposkytujú rovnako podrobný a ucelený pohľad na väčší rozsah krajiny a detaily vedia poskytnúť (na obrazovke zariadenia) len pre obmedzený rozsah priestoru. To značne komplikuje až znemožňuje rozhodovacie procesy pri záchranných alebo pátracích akciách, ktoré sa bežne vykonávajú v širšom priestore.
  • Elektronické mapové systémy neumožňujú jednoduchým a rýchlym spôsobom zaznamenávať priamo do mapy niektoré skutočnosti (polohy a iné fakty) a to tak, aby ich bolo vidieť naraz aj v širšom priestore.

Z uvedených dôvodov je pre záchranárov ale aj rádioamatérov veľmi potrebná znalosť práce s klasickými mapami, ale aj s elektronickými systémami a vedieť prenášať údaje medzi nimi. Preto jednou zo súčastí vzdelávania záchranárov ale aj rádioamatérov, ktorí sa chcú podieľať v rámci Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na spolupráci so záchrannými zložkami počas mimoriadnych udalostí je vzdelávanie aj v oblasti topografie, práce s klasickými aj elektronickými mapami, prevodmi medzi rôznymi typmi zobrazovania zemepisných súradníc a vedieť napríklad zakresliť takúto elektronickým prostriedkom určenú polohu aj do papierovej mapy. Táto úloha vôbec nie je triviálna, avšak jej zvládnutie môže zachrániť v budúcnosti ľudské životy.

Doteraz táto problematika nebola v rámci A.R.E.S. “na programe dňa”. Avšak to, že si uvedomujeme dôležitosť práve papierových mapových podkladov pri riešení mimoriadnych situácií vieme dokladovať na fotografiách z cvičenia s názvom “Nácvik núdzovej komunikácie – MARTIN 2014“ kde situácie simulované v tomto cvičení boli zachycované práve na takýchto “klasických mapách” a pri nich sa rozdeľovali úlohy jednotlivým skupinám.

Aj preto v rámci týchto nových stránok A.R.E.S. je zakomponovaná časť, ktorá sa týka tejto dôležitej oblasti a budú tu postupne pribúdať rôzne metodické materiály s takouto tematikou.


Posledná úprava príspevku 2.2.2019


%d blogerom sa páči toto: