Design a site like this with WordPress.com
Začíname

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽOV RÁDIOAMATÉRSKEJ SIETE DMR


Ako to už bolo spomenuté v úvode, digitálna sieť systému DMR má pôvod v profesionálnych systémoch a s nich zdedila aj systém registrácie pomocou sedemmiestneho číselného identifikátora a nie podľa rádioamatérskych volačiek (CALLSIGNS). Z uvedeného dôvodu bolo nutné pri zavedení systému DMR aj pre rádioamatérov zaviesť špeciálnu registráciu tých, ktorí chcú pracovať v sieti DMR. Touto registráciou sa jednak zabezpečí, že používateľ siete má pridelené svoje registračné číslo a súčasne sa pritom overí, že sa skutočne jedná o rádioamatéra, keďže pri registrácii je potrebné zaslať elektronicky aj kópiu rádioamatérskej licencie.

Ak chceme, aby sa aj ďalší rádioamatéri prihlasovali do siete DMR, je potrebné aby vedeli, kde a ako môžu získať potrebnú registrácii a ako sa to robí. Z viacerých otázok od rádioamatérov som zistil, že mnohí nevedia, ako sa táto registrácia robí a preto som pripravil a tu zverejňujem podrobný popis tohto procesu.


Pôvodne sa registrácia do siete DMR realizovala cez stránku:

https://register.ham-digital.org/

Na túto stránku sa ešte stále dostanete tak, že dáte do vyhľadávača heslo „DMR registration“. Tu je však zverejnená informácia, že registrácia do siete DMR sa už realizuje v súčasnosti (platné na jar 2021) cez iný server:

Keď klikneme na ikonu s čiernym pozadím ..RadioNet.., tak sa dostaneme na stránku:

https://radioid.net/#!

Samozrejme, keď už poznáme túto adresu nového registračného servera, tak môžeme prejsť priamo na ňu.

Cez túto stránku (server) vieme jednak zaregistrovať do systému DMR novú volačku – (CALLSIGN) , alebo tí rádioamatéri, ktorí už majú pridelené toto DMR ID číslo, môžu si na tomto serveri vytvoriť účet cez ktorý sa dostanú k zaujímavým databázam používateľov, prevádzačov a ďalším informáciám o sieti DMR..


REGISTRÁCIA NOVEJ VOLAČKY V SYSTÉME DMR

Na stránke https://radioid.net/#! máme nasledovné menu:

Menu servera Radio.ID.net

Pre prihlásenie sa (LOGIN) existujúceho používateľa alebo pre registráciu ( SIGNUP) nového používateľa servera a siete DMR zvolíme menu LOGIN /SIGNUP a tak sa dostaneme na ďalšiu stránku, kde nás zaujíma MENU zobrazené uprostred stránky:

Menu LOGIN/SIGNUP

Pokiaľ už rádioamatér má na serveri RadioID.net svoj účet, môže vyplniť svoju volačku (email) a svoje heslo a po stačení zeleného tlačidla LOGIN sa prihlási na tento server

Pokiaľ sme na serveri noví a nemáme zatiaľ účet na tomto serveri (ani nemáme DMR ID) tak nemusíme nič vyplňovať a len stačíme zelené tlačidlo SIGNUP.
Tak sa dostaneme na informačnú stránku s názvom RADIO ID REGISTRATION. Obsah tejto stránky je v nasledujúcom PDF súbore, keďže je tam veľa textu a pri zobrazení ako JPG obrázok by bol text nečitateľný.

05 RADIO ID REGISTRATION.pdf

Na konci tejto stránky musíme zaškrtnúť (potvrdiť) že sú nám jasné termíny a podmienky registrácie ( I AGREE TO THE ABOVE TERMS, CONDITIONS AND POLICIES) a potom už len stlačíme tlačidlo REGISTER ACCOUNT. Keď to urobíme, dostaneme sa na ďalšiu stránku, kde musíme vyplniť nasledujúce údaje potrebné pre registráciu v sieti DMR.

Ty vyplníme všetky údaje:
• svoju volačku (Callsign) ,
• svoj reálny e-mail, na ktorý vám budú prichjádzať rozne potvrdzujúce správy ( nemôže to byť vymyslený e-mail)
• Heslo ( Password)

Vami zvolené heslo musí obsahovať

• Aspoň jedno malé písmeno
• Aspoň jedno veľké písmeno
• Aspoň jednu číslicu
• Jeden špeciálny znak !, ?@ a podobne
• Heslo musí mať minimálne 8 znakov

Keď vyplníte volačku s prefixom OM, tak krajina (Slovakia) sa vyplní automaticky ako je to zrejmé z nasledujúceho obrázka

07 ACCOUNT REGISTRATION 2.jpg

Registračné údaje

Potom je potrebné už len zaškrtúť, že nie ste robot a stlačiť zelené tlačidlo CREATE ACCOUNT. Tým si vytvoríte účet na serveri RadioID.net a cez neho si zaregistrujete svoju volačku v sieti DMR.

Ďalej postupujete podľa pokynov na serveri. Nemám k tomu už ďalej žiadne scany z obrazoviek, keďže už mám registrovanú v sieti DMR svoju volačku a systém mi už neumožňuje ďalej postupovať (duplicitne registrovať tú istú značku). Verím však, že celý postup registrácie je aj v ďalšom rovnako prehľadný rovnako ako doterajšie kroky a že celú registráciu svojej volačky v systéme DMR úspešne zvládnete a získate tak požadované registračné číslo DMR ID a súčasne budete mať vytvorený účet na serveri RadioID.net. Je treba však poznamenať, že v istom kroku budete vyzvaní, aby ste do systému vložili kópiu svojej rádioamatérskej licencie a preto si tento súbor už vopred pripravte. Táto licencia bude overovaná a ak bude správna (dôveryhodná) dostanete nakoniec overovací e-mail v ktorom vám systém potvrdí, že ste boli registrovaní a vaše DMR ID číslo je 231XXXX.


PRIHLÁSENIE SA NA SERVER RadioID.NET PRE RÁDIOMATÉROV UŽ REGISTROVANÝCH V SYSTÉME DMR

Aj rádioamatéri, ktorí sa už registrovali v systéme DMR cez predošlý portál  https://register.ham-digital.org/ môžu mať záujem  byť registrovaní na novom serveri  RadioID.net.  V tomto prípade sa však nevedia ani opätovne zaregistrovať v novom systéme systéme cez SIGNUP ( lebo už sú registrovaní) ale ani sa nevedia prihlásiť cez tlačidlo LOGIN, lebo nemajú  zatiaľ heslo v systéme servera RadioID.net.)

Na tento účel slúži špeciálne tlačidlo

Keď stlačíme toto tlačidlo začne sa proces „opätovného pripájania“ už registrovanej značky do systému servera RADIOID.net. Nebudem tu uvádzať podrobné scany z jednotlivých krokov, ktoré sú pomerne jasné, len ich popíšem

1. krok VYŽIADANIE ZASLANIA RESET PASSWORD LINKY


V tomto okne vyplníme svoju volačku a email, ktorý sme uviedli pri svojej predošlej registrácii v systéme DMR. TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ !!

Stlačíme tlačidlo SEND RESET LINK

Na základ toho nám server RadioID.net pošle na nami uvedenú e-mailovú adresu automatický e-mail, v ktorom bude  linka  s názvom RESET PASSWORD:

2. krok _ VYŽIADANIE ZASLANIA DOČASNÉHO HESLA

Keď klikneme v došlom emaili na túto linku  spustí sa proces rovnaký ako keď zabudneme svoje heslo a chceme, aby nám systém poslal nové. V dôsledku toho  na otvorenej stránke RadioID.net  naskočí nové okno


Klikneme teraz na tlačidlo SEND TEMP PASSWORD. Tým nám systém RadioID.net pošle ďalší e-mail v ktorom bude uvedené naše nové (dočasné) heslo .

3.krok PRIHLÁSENIE SA NA SERVER POMOCOU DOČASNÉHO HESLA

Cez menu LOGIN/SIGNUP na ľavej strane okna stránky RadioID.net sa vrátime na okno, kde môžeme zadať prihlasovacie údaje. Tu vyplníme svoju volačku a dočasné heslo, ktoré nám bola zaslené e-mailom a stlačime tlačidlo LOGIN

Týmto sa prihlásime na server RadioID.net. To, že sme naozaj prihlásení spoznáme aj podľa toho, že v menu na ľavom okraji stránky bude uvedená naša volačka a pôvodná ponuka LOGIN/SIGNUP sa zmeni na LOGOUT.

Kliknutím na našu volačku sa nám zobrazí naša DASHBOARD stránka tohto servera a tu si môžeme editovať údaje súvisiace s našou registráciou v systéme DMR ako aj zmeniť naše dočasné heslo na nové heslo, ktoré si sami zvolíme. Požiadavky na heslo sú rovnaké, aké boli uvedené pri prvotnej registrácii v systéme DMR.

Pri ďalšej práci so serverom sa už môžeme oboznámiť s jeho obsahom a vyhľadať si potrebné údaje o používateľoch DMR alebo o repeatroch a podobne.

Na konci práce so serverom sa nezabudneme zo systému RadioID.net štandardne odhlásiť kliknutím na ponuku LOGOUT.


POZNÁMKA

Registrácia v sieti DMR cez tento server RadioID.net a registrácia na serveri BRANDMEISTER sú dve odlišné veci. Táto primárna registrácia na Radio.ID .net je nevyhnutá na to, aby nám bolo pridelené registračné číslo DMR ID. V systéme BRANDMEISTER DMR sa prihlasujeme len vtedy, keď si chceme zaregistrovať HOTSPOT alebo REPEATER, ktorý má byť registrovaný v sieti DMR. Pre bežnú činnosť to nepotrebujeme, ale aj tak je to vhodné.

Stano OM8ST


Posledná aktualizácia príspevku:22.4.2021


%d blogerom sa páči toto: