Design a site like this with WordPress.com
Začíname

ŠPECIÁLNA HOVOROVÁ SKUPINA (TG 23112) PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU V SIETI DMR NA SLOVENSKU

31.12.2020


Ako je to uvedené už v úvode kapitoly “SYSTÉMY DIGITAL VOICE (DMR, FUSION, D-STAR)” na tejto stránke, najviac rozšíreným systémom pre rádioamatérske vysielanie digitálnym hlasom (DV) na Slovensku je systém DMR(Brandmeister) , kde v súčasnosti (koniec roka 2020 máme zaregistrovaných takmer 200 používateľov a prevádzkovaných máme celkove 9 DMR (Brandmeister) prevádzačov.

Tu je potrebné upresniť, že digitálny systém DMR je aplikovaný vo viacerých systémoch DV sietí typu DMR ako sú DMR Brandmeister, DMR Plus, DMR Phoenix a niektoré ďalšie. Najviac rozšíreným typom DMR siete je pravdepodobne typ DMR Brandmeister, ktorý je zavedený aj v rámci Slovenska a Českej Republiky. Preto ak hovoríme o sieti DMR na Slovensku, implicitne tým myslíme sieť DMR Brandmeister.

V systéme DMR Brandmeister je zavedený špecifický systém číslovania jednotlivých objektov tvoriacich sieť DMR. Tento zatiaľ nemáme popísaný na našich stránkach ARES, ale je popísaný inde na stránkach o systéme DMR Brandmesiter (napr. na https://wiki.brandmeister.network/index.php/Main_Page a podobne.)

Ústredným pojmom tohto systému číslovania sú tzv. hovorové skupiny (Talk Groups TG), ktorými sa jednotlivé prvky siete členia podľa teritória (3 miestne kódy pre krajiny – napr. 230 pre Českú republiku, 231 pre Slovensko) a ďalej štvormiestne kódy pre bližšiu špecifikáciu regiónu, prípadne účelu až po 7 miestny kód , ktorý identifikuje už jednotlivého používateľa systému – rádioamatéra.

Rádioamatéri zo skupín pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu (ARES, EMCOMM.. ) po celom svete si celkom prirodzene vytvorili v rámci svojich národných podsietí aj špeciálne hovorové skupiny pre tiesňovú komunikáciu.

V rámci Rádioamatérskej tiesňovej služby ARES pri SZR naša najsilnejšia krajská skupina ARES pri KKS Žilina začala už dávnejšie využívať sieť DMR na testovacie účely a to poriadaním pravidelých nedeľných testov komunikácie na analógových prevádzačoch ako aj v sieti DMR ako je to uvedené v inom príspevku na týchto stránkach:

https://aresom.wordpress.com/tiesnova-komunikacia-2/pravidelne-radioamaterske-siete-v-om/

Jednoduché logy z priebehu týchto testov sú uvádzané na samostatnej stránke KKS ARES ŽILINA, ktorú prevádzkuje rádioklub Horec OM3KHT Martin:
http://www.horec.net/horec/index.php?id=ares

Zo skúseností, ktoré sa získali počas tohto testovania vyplynul okrem iného poznatok, že by bolo vhodné mať  pre účely takéhoto testovania, ale aj na realizáciu iných foriem testov v sieti DMR ako aj na prípadnú ostrú tiesňovú  prevádzku v tejto sieti samostatnú hovorovú skupinu. Preto táto skupina  používateľov siete DMR (a Dstar) s neformálnym názvom D-STAR SEVER prišla s iniciatívou vytvoriť takúto hovorovú skupinu s číselným označením TG 23112.

Ja ako  predseda ARES pri SZR som takúto iniciatívu samozrejme podporil a po vzájomných konzultáciách  hlavne s Janom  OM6AXE, ktorý jednak  moderuje spomínané ARES testy KKS Žilina a jednak je akýmsi hovorcom aj za túto iniciatívu, vznikol nový A.R.E.S. dokument “Opatrenie A.R.E.S. č. 1 z 24.12.2020” s názvom:

Zavedenie špeciálnej hovorovej TG 23112 v sieti DMR Brandmeister na Slovensku určenej na rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu.

ktorý  si tu môžete otvoriť vo formáte pdf a oboznámiť sa s ním. V zdôvodnení nášho návrhu v tomto dokumente je bližšie popísaný systém číslovania v systéme DMR Brandmeister, príklady špeciálnych TG v iných krajinách sveta a nakoniec je vysvetlený tiež účel využitia tejto špeciálnej hovorovej skupiny.

Tento materiál bol rozoslaný všetkým  správcom (sysopom) jednotlivých DMR prevádzačov, ktoré sú momentálne  v prevádzke na Slovensku. Po realizácii  požadovaného nastavenia na všetkých  týchto prevádzačoch budeme mať  na Slovensku k dispozícii jednotnú hovorovú skupinu (TG) pre tiesňovú komunikáciu.

Momentálny stav nastavenia hovorovej skupiny TG23112 (k 1.1.2021 18:00 hod) bol nasledovný:

DMR PREVÁDZAČUMIESTNENIENASTAVENIE TG 23112 REALIZOVANÉ DŇA
OM0ODB
(231 111)
Bratislava- Kamzík27.12. 2020
OM0OAA
(231 301)
Žilina – mestoNovember 2020
OM0OUA
(231 302)
Martinské hole – Veľká lúkaNovember 2020
OM0OAC
(231 304)
Čadca – DrahošankaNovember 2020
OM0OAF
(231 305)
Banská Bystrica1.1.2021
OM0ODZ
(231 320)
Zvolen1.1.2021
OM0OUL
(231 330)
Lučenec30.12.2020
OM0ODP
(231 404)
Štrbské PlesoNovember 2020
OM0ODK
(231 405)
Kojšovská hoľa
OM DMR prevádzače s nastavenou TG 23112/TS2

Niekto môže namietať, načo je nám táto nová TG potrebná, keď napríklad ani na všeobecnej hovorovej skupine  TG2311 nie je silná prevádzka a že sa tým rádioamatéri  roztratia do „svojich  chlievikov“ a nikde nebude nikoho počuť. Na to je možné odpovedať nasledovne.

Áno je pravda, že pri aktuálne menšom počte používateľov siete DMR je prevádzka na JEDINOM celoslovensky prístupnom kanále – hovorovej skupine TG 2311 slabšia a že teda teoreticky si tam každý nájde časový priestor na realizáciu svojho spojenia. Avšak vzhľadom na to, že sa jedná o kanál s celoslovenskou pôsobnosťou (nie o lokálny analógový  prevádzač s dosahom maximálne na určitý okres maximálne kraj s menším počtom rádioamatérov v dosahu prevádzača ), môže sa veľmi ľahko stať, že sa v sieti DMR v jednom čase stretne viacero požiadaviek na komunikáciu a tam už vznikne problém, komu dať prednosť.

Tento problém čiastočne rieši systém DMR tým, že sú v ňom vytvorené dva časové kanály  (timesloty ), ktoré umožňujú na jednej frekvencii súčasný prenos dvoch hovorov. Keď teda máme nastavenú základnú hovorovú skupinu  TG2311 na timeslote TS1  a špeciálna  hovorová skupina  pre tiesňovú komunikáciu TG23112 je nastavená na  timeslote TS2, potom v rovnakom čase môže paralelne prebiehať bežná  komunikácia na TG2311 a súbežne aj tiesňová komunikácia na TG23112. Je to rovnaká situácia ako s hovorovou skupinou  TG 23110  (OM CHAT), ktorá sa má prednostne využívať na „dlhšie priateľské vykecávanie“ v sieti DMR, pričom stále zostáva timeslot TS1 voľný na ďalšiu komunikáciu.

Nastavením TG2311 na timeslote TS1 a TG23112 na timeslote TS2 sa tak v maximálne možnej miere využije technický potenciál  DV siete DMR Brandmeister  na súbežnú komunikáciu v dvoch nezávislých kanáloch  a to naprieč celým Slovenskom aj v tiesňových  situáciách, kedy prirodzene výrazne stúpajú požiadavky na komunikačné možnosti. To je hlavný cieľ , ktorý sme tým chceli docieliť.

Stano OM8ST

Predseda A.R.E.S. pri SZR


Posledná aktualizácia príspevku: 1.1.2021


%d blogerom sa páči toto: