EMCOMM MEETING NA RÁDIOAMATÉRSKOM STRETNUTÍ HAMRADIO 2019 VO FRIDRICHSHAFENE


V dňoch  21-23.6.2019 sa opäť konalo vo Fridrichshafene na brehu Bodamského jazera tradičné najväčšie  európske  rádioamatérske stretnutie  HAMRADIO 2019 . Na tomto stretnutí sa zúčastnila  aj delegácia zo SZR v zložení Štefan Horecký OM3JW,  Tóno Mráz OM3LU, Miro Bebjak  OM5RW, a Vlado Kanas OM1HI. Nejdem tu  rozvádzať celý program  tohto stretnutia. Záujemca si nájde základné údaje o ňom v článku v najnovšom čísle časopisu Rádiožurnál č. 6/2019 na strane 7.  Mňa zaujalo, že „hviezdou“ stretnutia bol  nositeľ Nobelovej ceny Joe Taylor  K1JT, autor celého balíka programov WSJT-X – (Weak Signal Joe Taylor)  vrátane najsledovanejších programov z jeho dielne ako sú FT8 a novšie tiež FT4.

Nás priaznivcov A.R.E.S. viac zaujíma, ako  prebehlo a s akým programom stretnutie priaznivcov tiesňovej komunikácie tzv. EMCOMM MEETING, ktorý bol zaradený do programu stretnutia HAMRADIO 2019 na piatok 21.6.2019 v čase od 12:00 do 16:00 v sále Rom.

Program tohto EMCOMM  MEETINGU bol zverejnený už vopred na stránke IARU R1 ( https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications) Jeho originál v angličtine je uvedený v nasledujúcom súbore:

Emergency Communications at Fridrichshafen 2019.pdf

V ďalšom  uvádzam tento program v preklade do slovenčiny.

 • 1200-1215 Greg G0DUB – Privítanie a krátka správa za IARU Region 1 .
 • 1215-1240 Michal SP9XWM a Kryštof SP7WME – Poliaci využívajú vo svojich cvičeniach nové technológie 
 • 1240-1300 Otvorená diskusia – Aké sú možnosti použitia satelitov a ďalších nových režimov pre núdzové komunikácie. Diskusia o satelitech s nízkou orbitou (LEO) ako aj o geostacionárnych satelitoch, podmienkach na KV a  o módoch  s príjmom slabých signálov (napr. JS8call).
 • 1300-1330 Alberto IK1YLO – 6 minútový film o cvičení  NEIFLEX (North East Italian Flood Exercise )  Európskom cvičení, ktoré sa konalo od 5 do 9. júna 2018 a popis ich národného (talianskeho) projektu siete DMR
 • 1330-1340 Ron 4X1IG – Kontest ako cvičenie
 • 1340-1400 Oliver DL7TNY – Úvod do dátových sietí  AREDN
 • 1400-1430 Otvorené  Fórum. Akékoľvek  zostávajúce otázky a pokyny pre nové skupiny.
 • 1430-1530 Greg G0DUB – Ako by sme reagovali na výpadok elektrickej siete. Krátke cvičenie.

Aj keď nemáme bližšie informácie o jednotlivých prednáškach na tomto meetingu, už z ich názvov je vidieť silný dôraz na nové technológie – digitálne módy vrátane módov typu WSJT. Takým je aj najnovší mód JS8CALL, ktorý je veľmi vhodný  aj na otvorenú digitálnu komunikáciu potrebnú pre tiesňovú komunikáciu. Ďalej je to snaha o využitie satelitnej technológie (satelity LEO, geostacionárne satelity) ale aj o budovanie digitálnych sietí typu AREDN.

Mnohé tieto nové technológie skúšajú aj niektorí slovenskí rádioamatéri, ale zatiaľ to nie je „masovým javom“ možno  aj preto, že v niektorých  prípadoch je potrebná aj investícia do nového  technického vybavenia. Pravdepodobne najschodnejšia  cesta pre využitie nových technológií v praxi A.R.E.S aj v našich podmienkach je využitie niektorých nových digi módov, ako je napríklad mód JS8CALL. Tu nepotrebujeme žiadne nové špeciálne vybavenie (pokiaľ sme sa už venovali aj starším  digitálnym módom RTTY, PSK, JT65 atď.), len je potrebné naštudovať a zvládnuť rutinnú prácu s týmto novými módmi – programami. Z prvých pokusov s týmto módom sa ukazuje, že využitie  módu JS8CALL pre A.R.E.S. je naozaj veľmi perspektívne a plánujeme sa tomu viacej venovať aj na týchto www stránkach. Súčasne  máme informácie, že naši poľskí priatelia a kolegovia z EMCOMM PZK sa tomu chcú taktiež venovať a tak je tu priestor aj na užšiu spoluprácu ARES SZR a EMCOMM PZK v tejto oblasti.

Toľko vieme povedať o náplni tohtoročného EMCOMM MEETINGU na  stretnutí HAMRADIO 2019 vo Fridrichsafene. Pokiaľ by boli niektoré z týto príspevkov aj publikované na stránke IARU R1,  alebo aj inde, dáme o tom vedieť.

Stano OM8ST


A.R.E.S. AKCIA “ZUBÁK”


Pod týmto mierne záhadným názvom sa skrýva jedna zaujímavá rádioamatérska aktivita, ktorá prebehla v predošlých troch týždňoch v tichosti a len za nepatrného záujmu médií, avšak významnou mierou prispela k tomu, že cca 800 obyvateľov obce Zubák v okrese Púchov  mali aspoň v niečom zmiernenú veľmi náročnú situáciu, ktorá súvisela s rozsiahlou rekonštrukciou elektrických vedení do ich obce, ktoré realizovala  spoločnosť  Stredoslovenská Distribučná spoločnosť a trvala až tri týždne.

Takáto dlhá odstávka dodávky elektrickej energie (aj keď len cez deň) značne zasiahne do života ľudí a svojim dopadom je rovnaká, avšak dlhým trvaním aj horšia  ako v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie v dôsledku snehových kalamít, víchríc, povodní a podobne. Jediný rozdiel je tu v tom, že o tejto udalosti – odstávke vieme vopred a preto je možné sa na to aspoň čiastočne pripraviť. Kalamitné situácie prichádzajú rýchlo a náhle a často niet času a spôsobu, ako byť na to  pripravený.

O tejto nepríjemnej  situácii pre obec Zubák som sa dozvedel z večerných správ na TV Markíza, ktoré odzneli v pondelok 3.6.2019. V príspevku sa starosta obce okrem iného sťažoval, že obec bude  v nasledujúcich troch týždňoch od 10.6.2019 vo veľmi zložitej situácii kvôli dlhodobým odstávkam dodávky elektrickej energie súvisiacimi s plánovanými rekonštrukčnými prácami. Ako  člena a teraz aj predsedu A.R.E.S. sa ma táto situácia v obci Zubák dotkla, pretože silne pripomína situácie pri mimoriadnych udalostiach.  Pri takejto dlhodobej odstávke  dodávky elektrickej energie  pritom hrozilo, že budú (môžu byť) aj problémy s telefonickým spojením z obce cez štandardných operátorov, kedy by sa uplatnili aj prostriedky A.R.E.S., preto som začal uvažovať, ako na to, čo urobiť.   

Po krátkej úvahe, analýze rôznych variant riešenia, analýze personálnych a technických možností aké máme  pre poskytnutie pomoci v tejto oblasti mi vyšlo, že najlepšie bude, keď sa obrátim na  skupinu rádioamatérov – cbčkárov z Dubnice nad Váhom a okolia pôsobiacich v rámci Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie  (www.ocbr.sk), ktorá to má do obce Zubák pomerne blízko. Tak som to aj urobil a poslal som kolegom z OCBR „motivačný email“, v ktorom som ich oboznámil so situáciou v obci Zubák , ktorá tam nastane od pondelka  10.6.2019 a poprosil som ich o pomoc.  Tým sa  rozbehla akcia „Zubák“, ktorej priebeh kolegovia z OCBR podrobne popísali vo svojej správe o akcii uverejnenej na ich www stránke. Pretože som dostal od nich súhlas na zverejnenie tejto ich správy aj inde, uverejňujem ju taktiež tu na našej stránke A.R.E.S  v nasledujúcom  pdf súbore.

ARES- Zubák – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA.pdf (autor: Demonn)

Po pár dňoch odstávky sa v piatok 15.6.2019  objavil na TV JOJ  krátky ale výstižný príspevok redaktorky  Ivety Marešovej o pomoci, ktorú poskytuje  obci Zubák skupina rádioamatérov – cbčkárov z Oblastného CB rádioklubu stredné Považie.

Originálna linka na tento príspevok v archíve TV  JOJ  je nasledovná.

https://www.noviny.sk/slovensko/448542-tri-tyzdne-bez-elektriny-radioamateri-pomahaju-dedine-v-nudzi

Tento príspevok – video z TV JOJ  je však možné pozrieť taktiež priamo tu:
(odkaz na video na stránke http://www.ocbr.sk):

ARES AKCIA ZUBÁK NA TV JOJ 15.6.2019

Za túto, možno pre niekoho nezainteresovaného maličkú, avšak pre  obyvateľov obce Zubák dosť podstatnú pomoc v trvaní troch týždňov sa starosta obce  Zubák pán  Pavol Gelo  poďakoval rádioamatérom z OCBR  ďakovným listom:

Poďakovanie starostu obce Zubák.pdf

Pri detailnejšom pohľade na tento list  si môžeme všimnúť, že nie je adresovaný  na OCBR ale na A.R.E.S., čo si mimoriadne vážim, pretože svedčí nielen o ochote kolegov z OCBR  poskytnúť pomoc bez nároku na odmenu, o ich obetavosti, odbornej zdatnosti ale aj o príkladnej skromnosti celého kolektívu z OCBR, ktorý sa zúčastnil na tejto zaujímavej akcii ale tiež,  že túto akciu chápu ako aktivitu A.R.E.S..

Je skutočnosťou, že celú túto aktivitu zrealizovali kolegovia z Oblastného CB rádioklubu Stredné Považie a bez ich ochoty a aktivity by sa nič neudialo. Rovnako je však skutočnosťou, že bez  iniciatívy zo strany vedenia A.R.E.S. by sa žiadna akcia nerozbehla. Kolegovia CB-čkári správne pochopili, čo je to A.R.E.S., že je to  proces, keď správni ľudia na správnom mieste poskytnú iným pomoc v núdzi tými špeciálnymi  prostriedkami, ktoré bežní ľudia neovládajú a ani nemajú (ale oni áno), lebo sú na to pripravení v rámci svojho rádioamatérskeho koníčka, ktorému venujú svoj voľný čas, ale aj svoje voľné peniaze. Preto aj poďakovanie od starostu dali adresovať na  A.R.E.S. .

Niekto sa môže spýtať, či to vôbec bola nejaká  rádioamatérska aktivita, keď sa vlastne  rádiá ani nepoužili (hoci boli pripravené na použitie)  a išlo tu vlastne  predovšetkým  o zabezpečenie záložného napájania pre dávkovač chlóru pre zdroj pitnej vody zásobujúci celú obec ako aj zabezpečenie záložného napájania pre pevnú linku a internet pre starostu, čím sa zabezpečil bezproblémový chod obce a spojenie s okresom ( s tel. č. 112) v prípade vzniku iného problému. Tu je vhodné si uvedomiť, že aj v dobe rádiovo orientovaných mobilných komunikácií je stále ešte pevná linka jedným z najspoľahlivejších spôsobov komunikácie.

Môj názor je, že bola to rádioamatérska aktivita, pretože rádioamatéri a zvlášť priaznivci tiesňovej komunikácie sa  pripravujú na vysielanie z náhradných (portable) stanovíšť počas  portejblových aktivít, pretekov z rôznych výškových kót a podobne a preto poznajú túto problematiku a majú taktiež aj na to potrebné technické vybavenie – záložné zdroje, akumulátory, solárne panely a veci okolo toho. Pri tejto aktivite využili práve túto časť svojich znalostí a vybavenia, bez ktorých samozrejme nie je možné žiadne  vysielanie mimo dosahu  štandardných elektrických rozvodov. To, že sa tentokrát vlastne nevysielalo, na podstate vecí až tak veľa nemení.

Iný sa zas môže pýtať, prečo je to chápané ako akcia A.R.E.S., keď ju nezabezpečovali členovia krajských skupín A.R.E.S. , ktorý sú registrovaní v A.R.E.S. (https://aresom.wordpress.com/clenstvo/ako-sa-stat-clenom-radioamaterskej-tiesnovej-sluzby-a-r-e-s/), ale iní v rádioamatérskej tiesňovej službe službe A.R.E.S. (zatiaľ) neregistrovaní rádioamatéri bez licencie.

Tu je opäť potrebné skonštatovať, že A.R.E.S. to nie je organizácia, ktorá má svoje IČO,  sídlo, fixné členstvo, každý člen platí (poctivo) vysoké členské poplatky a hľadajú sa sponzori, ktorí by podporili činnosť organizácie atď . Podľa svojich stanov A.R.E.S.  je „súbor opatrení…. na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach.)

Registrovaným „členom“ A.R.E.S. sa môže stať  každý (rádioamatér), ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S. a riadiť sa pravidlami A.R.E.S. Môže to urobiť tým, že vypíše prihlášku do A.R.E.S. ale podstatne lepšie je, keď priamo ukáže  svojou konkrétnou aktivitou, že naozaj je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S. ako to bolo v tomto prípade. Pritom A.R.E.S. sa neorientuje len na licencovaných rádioamatérov s pridelenou volačkou, ale má vo svojich radoch aj rádioamatérov bez licencie, ktorí môžu vysielať len vo voľných pásmach CB (27MHz) a PMR (446 MHz). To je ďalší dôvod, prečo môžeme akciu „Zubák“ chápať ako aktivitu A.R.E.S. Pritom použitie voľne použiteľných CB a PMR zariadení má v krízových situáciach aj svoje výhody, pretože ich môžu používať aj osoby bez rádioamatérskej licencie, teda napríklad starostovia obcí a iní “civili – nerádioamatéri”, čo vytvára nové možnosti pre organizáciu a zabezpečenie spojenia. Poprvýkrát v rámci A.R.E.S. sa to osvedčilo už v roku 2008 počas akcie “Livov”. ( pozri: https://om8st.wordpress.com/ares/ares-domace-aktivity/a-r-e-s-aktivita-livov-jul-2008/ )

Pri hodnotení akcie „Zubák“ nesmieme zabudnúť ani ďalšiu veľmi dôležitú osobu, ktorou je starosta obce.  Starosta obce (starosta mestskej časti, primátor mesta) je ten funkcionár, ktorý má na starosti svoju obec (mesto) ako celok a plní veľmi dôležité povinnosti aj pri vzniku mimoriadnych situácii v jeho obci v rámci predpisov o civilnej ochrane  obyvateľstva. Je to ten, na koho sa máme  obracať, ak chceme v jeho „teritóriu“ vyvíjať nejakú činnosť smerujúcu k pomoci pri mimoriadnej situácii.  Tak to bolo aj počas akcie „Livov“ v roku  2008 a rovnaký postup som odporučil aj kolegom z OCBR pri akcii v obci Zubák.

Starosta správne zareagoval na ponuku pomôcť, komunikoval s rádioamatérmi, popísal svoje najväčšie problémy a spoločnými silami sa tak obe strany dopracovali k správnemu riešeniu niektorých  problémov obce počas odstávok dodávky elektrickej energie. To, že tým hlavným problémom obce nebolo zabezpečenie náhradného spojenia pomocou rádiových prostriedkov (CB, PMR) ale niečo iné,  nie je až také podstatné. Veď zabezpečenie  kvalitnej pitnej vody pre veľkú obec na obdobie  troch týždňov bol skutočne zásadný počin. To, že rádioamatéri nie sú všemocní a nevedia vždy, všade a s čímkoľvek pomôcť je snáď každému zrejmé. Tu však maximálne využili svoj potenciál.

Takže na záver chcem už len poďakovať kolegom z Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie za  ich prínos pri zabezpečení tejto akcie a vyjadriť radosť z toho, že slová o ochote OCBR zapojiť sa do činnosti A.R.E.S, ktoré odzneli  počas nášho stretnutia v Košiciach počas ich expedície RAPS 2018 (august 2018) neboli len prázdnymi gestami, ale skutočným záujmom o vec. Nikto z nás vtedy nevedel, že nás čaká ani nie o rok takáto „skúška pravdivosti a dôvery”, v ktorej so cťou obstáli, čo ma veľmi teší.

Stano OM8ST
Predseda A.R.E.S. pri SZR


Posledná úprava príspevku: 2.7.2019


AKO PREBIEHALO CVIČENIE VIGOROUS WARRIOR 2019 – RUMUNSKO

Aktualizované 20.5.2019


V rámci správy o “SCHÔDZKE A.R.E.S. NA STRETNUTÍ RÁDIOAMATÉROV KOŠICE 2019” , ktorá bola zverejnená dňa 26.3.2019 na tejto stránke v časti AKTUALITY v príspevku :

https://aresom.wordpress.com/2019/03/26/schodzka-a-r-e-s-na-stretnuti-radioamaterov-kosice-2019/

odznela taktiež informácia o cvičení  lekárskych teamov NATO s názvom Vigorous Warrior  2019, ktorého sa majú zúčastniť aj rumunskí rádioamatéri zo skupiny RVSU (rumunská  obdoba našej skupiny A.R.E.S.). Rumunskí rádioamatéri mali v rámci tohoto cvičenia zabezpečiť viacero foriem náhradného rádiového spojenia pre cvičiace jednotky lekárskych teamov. Mali to byť tieto hlavne tieto systémy:

 • Zabezpečenie  „náhradnej komunikácie“ pre cvičiace jednotky v HAM pásme UKV.
 • Komunikácia v pásmach  KV pod príležitostnou značkou YP19VW , ktorú budú používať pri fonickej prevádzke ale aj pri prevádzke DIGI Módmi (WINLINK).
 • Zabezpečenie komunikácie v sieti DMR na UKV
 • Zabezpečenie Voice IP komunikácie v pásme 5 MHz v priestore cvičenia.

Aby sme mali predstavu o tom, ako nakoniec toto cvičenie prebiehalo, prinášam tu niektoré informácie o tom, kde sa môžeme bližšie oboznámiť s obrazovou a textovou dokumentáciou o tomto cvičení. Bohužiaľ všetky popisy sú v rumunskom jazyku a Google translator je „málo vyškolený“ na preklady rumunčina – slovenčina, takže niekedy dostávame veľmi bizardné preklady, ale aj tak sa oplatí na tie materiálu pozrieť.

Najviac informácií možno nájdeme na Facebookovom profile RVSU:

https://www.facebook.com/RVSU.RO/

Tu je potrebné si pozrieť príspevky od  29.3.2019 do cca  17.4.2019

Komplexnejšiu textovú správu o cvičení nájdeme na stránke:

https://yo3hjv.blogspot.com/2019/04/rvsu-in-vigorous-warrior-2019-scurt.html

Do tejto stránky sú zahrnuté aj niektoré krátke videá z pôsobenia rádioamatérov v rámci tohoto cvičenia.

Ďalšie informácie sú uvedene aj na www stránke RVSU:

https://www.rvsu.ro/

O celkovej situácii na cvičení je vhodné si pozrieť na YouTube video:

V tomto videu približne po 4  minúte je vidieť situáciu v „radioamatérskom stane“, kde na monitore notebooku je vidieť zapnutú aplikáciu WINLINK 2000 a na KV trascieveri ICOM je vidieť položený modem SCS  potrebný pre demoduláciu  digitálních protokolov používaných v systéme WINLINK. Približne po 6  minúte je vidieť, ako stan navštívil vysoký predstaviteľ cvičenia a vedúci rádioamatérskej skupiny mu popisuje zariadenia nachádzajúce sa v tomto stane.

Na fotografiách a vo videách na FB a v ostatných prameňoch je vidieť tiež stavbu KV antény ale taktiež aj antény pre WIFI sieť   5GHz a ostatné zariadenia.

U nás na Slovensku bolo možné sledovať na krátkých vlnách vysielanie príležitostnej stanice YP19VW, ktorá mala pracovať z priestoru cvičenia v čase od 2.4 do 12.4.2019. Ja osobne som v prvých dňoch tohoto cvičenia vyhľadával túto stanicu nielen na pásmach ale aj na DX clusteri, ale žiadnu prevádzku som nezachytil. Tá sa rozbehla až neskôr od 7.4 a trvala až do 12.4.2019, ale vtedy som už nemal čas sa tomu venovať. Prevádzka na KV  prebiehala v pásmach 7 a 14 MHz. Celkove bolo na DX Clustri (http://www.dxsummit.fi) zachytených 127 spotov, ale  medzi nimi nebola žiadna OM stanica  (pozri súbor  YP19VW spots.xls)

Akciu zabezpečoval 12 členný team rádioamatérov RVSU v zložení:

YO3IHG, YO3IXW, YO3IPB, YO3IPT, YO3IGR, YO3HJV, YO3GSK, YO3HTB, YO3SXM, YO2LQA, YO3ISL, YO3IBZ. Ako náhradník bol YO3CAT.

Tento team  ( len 11 členov ) je vidieť na záverečnej fotografii urobenej pred tzv. “rádioamatérskym stanom”:


RVSU TEAM on Vigorous Warrior2019.jpg

A na záver už len provokatívna  otázka do našich radov. Vedeli by sme zostaviť takýto team  rádioamatérov so všetkou spomínanou výbavou, ktorú zabezpečili rumunskí rádioamatéri ( KV, WINLINK, UKV prevádzače, DMR , WIFI linky v pásme 5GHz ) v prípade, že by sa takéto alebo podobné cvičenie niekedy v budúcnosti uskutočnilo na Slovensku?  Rumuni nastavili laťku dosť vysoko.…….

Stano OM8ST


Záverečné správy z cvičenia VIGOROUS WARRIOR 2019

Ako nás na to upozornil aj Greg Mossop G0DUB vo svojom e-maili z 20.5.2019, Adrian YO3HJV zverejnil na svojej stránke záverečnú správu o účasti rumunských rádioamatérov na tomto cvičení lekárskych teamov NATO. Túto správu (bohužiaľ je len v rumunčine) si môžete pozrieť na adrese:

https://yo3hjv.blogspot.com/2019/04/rvsu-in-vigorous-warrior-2019-scurt.html

Na konci správy sú uvedené odkazy na zaujímavé videa z tejto aktivity. Pre nás je zaujímavé hlavne video:

https://www.youtube.com/watch?v=oqm3MkYKSeE

v ktorom Adrian YO3HJV bližšie popisuje celú zostavu, ktorú používali rumunskí rádioamatéri počas tohto cvičenia. Toto video je zaujímavé aj tým, že spolu so zvukom v rumunčine idú vo videu aj titulky v angličtine a tak vieme lepšie pochopiť celý výklad.


Posledná aktualizácia príspevku: 20.5.2019


ZEMETRASENIE NA FILIPÍNACH 22.4.2019


V rámci mailing listu skupiny pre tiesňovú komunikáciu IARU R1 sme dostali čerstvú informáciu zo včera o zemetrasení  so silou 6,1  stupňov , ktoré postihlo centrálny ostrov Luzon v ostrovnej ázijskej krajiny Filipíny. Originálny e-mail si môžete prečítať tu:

N12(01)P Gmail – [R1emcor] Fwd_ Philippine earthquake operations_.pdf

Škody sú na  letiskách, obchodných centrách, kostoloch a podobne. Došlo k výpadkom v dodávke elektrickej energie. Aj preto sa aktivizovala Filipínska skupina rádioamatérov pre tiesňovú komunikáciu v rámci ich národnej rádioamatérskej  organizácie PARA (PARA – Philippine Amateur Radio Association ), ktorá prevádzkuje v súčasnosti tiesňovú sieť na KV frekvencii 7.095 MHz.

(Pozri: https://www.para.org.ph/ – veľmi zaujímavá stránka.)

Je málo pravdepodobné, že započujete signál z tejto komunikácie, keďže Filipíny sú od nás pomerne ďaleko. Informácia o tejto udalosti je pre nás skôr upozornením, že takéto  mimoriadne udalosti veľkého rozsahu sa vo svete dejú a že sa môžu  stať aj bližšie k nám niekde v Európe alebo dokonca aj u nás a že by sme mali byť na takúto situáciu pripravení. Aj to tom sú tieto stránky rádioamatérskej tiesňovej služby ARES.

Stano OM8ST

Predseda A.R.E.S. pri SZR


INFORMÁCIE Z IARU R1 – AKTUALITY A VYUŽITIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII


V sobotu  13.4.2019 došlo z IARU R1 od Grega Mossopa G0DUB  a následne od  niektorých  národných  skupín EMCOMM viacero e-mailov, ktoré sa týkajú niektorých aktualít v oblasti EMCOMM,  ale hlavne využívania nových technológií v rámci tiesňovej komunikácie. V prílohe prikladám všetky tieto e-maily a tu len  pridávam komentár  k ich obsah

Email č.1. – [R1emcor] Activities this weekend – aktivity cez víkend 13-14.4.2019

N11(01)P Gmail – [R1emcor] Activities this weekend 13-14.4.2019.pdf

V e-maile je uvedený zoznam niektorých aktivít, ktoré sa budú konať cez víkend 13 a 14. 4. 2019. Tento e-mail prišiel veľmi neskoro – až 13.4.2019 avšak v tomto prípade to nevadí, lebo tieto aktivity sú skôr informatívneho charakteru a nebolo potrebné sa do nich zapájať.

1. EMCOMM CVIČENIE ARGENTÍNA

Prvá informácia sa týkala EMCOMM cvičenia , ktoré sa  jednak konalo vo vzdialenej v Argentíne, prebiehalo na CoA frekvenciách IARU R2, ktoré sú mimo pásiem povolených v rámci IARU R1, preto je to pre nás skôr len zaujímavá informácia. Naviac komunikácie prebiehala v španielčine, ktoré väčšina z nás ani neovláda.

2. JS8Call QSO PARTY

Na deň 13.4.2019 vyhlásila skupina rádioamatérov, ktorá testuje tento nový digitálny mód  takzvanú JS8Call QSO party, počas ktorej sa mali intenzívnejšie skúšať  možnosti tohto módu, ktorý vychádza z protokolov použitých v známom digimóde FT8. Pretože aj ja sa zaujímam o tento nový mód a som členom diskusnej skupiny js8call@group.io viem, že takáto JS8Call QSO Party sa bude konať pravidelne každú druhú sobotu v nasledujúcich mesiacoch, pokiaľ sa nedohodne inak. Takže fórum  pre medzinárodné testovanie tohto módu  bude k dispozícii. Pre tiesňovú komunikáciu  prináša tento mód tú výhodu ( napr. voči FT8) , že dovoľuje prenášať v jednej relácii aj celé vety a vzájomná výmena medzi stanicami nie je  obmedzená len na niekoľko znakové reťazce.

3. WINLINK TEST V Španielsku

Posledná informácia bola od Španielskej skupiny pre EMCOMM, ktorá na sobotu  13.4.2019 od  8:00 do 125:00 UTC vyhlásila cvičenie na prenos telegramov pomocou systému WINLINK. Môžeme len závidieť Španielskym rádioamatérov zo skupiny EMCOMM, že sú na takej technickej a prevádzkovej úrovni, že majú možnosť vyhlásiť v rámci svojej organizácie cvičenie  orientované na tento  mimoriadne účinný komunikačný systém. V našich podmienkach v rámci ARES pri SZR pri JEDNOM známom  používateľovi tohto systému (stav v čase písania tohto príspevku) nie je možné takéto cvičenie usporiadať.  Aj tak si však tento rádioamatér aspoň raz v roku musí urobiť svoje súkromné „ARES“ cvičenie tým, že si cez rádio  a v rámci WINLINK systému pošle na  svoju  štandardnú emailovú  adresu pošle jeden testovací e-mail, aby bola splnená podmienka  minimálne jednej aktivity v priebehu 400 dní, inak bude jeho WINLINK adresa deaktivovaná.

Email č 2. – [R1emcor] New technologies and methods

N12(02)P Gmail – [R1emcor] New technologies and methods.pdf

V tomto e-maili  Greg Mossop  upozorňuje na niektoré nové technológie a metódy, ktoré sú zaujímavé pre profesionálne záchranárske skupiny. Tieto majú záujem predovšetkým o vysokorýchlostné dátové služby.

Jednou z možností je vytváranie  WIFI sietí v pásmach 2,4 GHz a 5GHz za použitia upravených komerčných zariadení na vytváranie rádioamatérskych digitálnych sietí ako sú HAMNET alebo AMPRnet. Táto možnosť môže byť obmedzená jednak obsadením týchto frekvenčných pásiem a jednak komplikovaným terénom krajiny (čo je aj náš prípad)

Ďalej Greg Mossop G0DUB dáva do pozornosti nový projekt na rýchle dátové siete, s ktorým prišiel francúzky rádioamatér Guilaume F4HDK a nazval ho New Packet Radio’ project ( Pozri stránku: https://hackaday.io/project/164092-npr-new-packet-radio). Tento nový systém vytvára vysokorýchlostné datové siete v širších oblastiach pomocou  rádiovej siete v pásme 70cm, čo  umožňuje väčší dosah než pri použití mikrovlných pásiem.

Greg G0DUB upozorňuje na nové možnosti komunikácie prostredníctvom novej geostacionárnej družice Es“hail 2 (OSCAR 100), pričom upozorňuje, že cez túto družicu zrejme nebude možná vysokorýchlostná digitálna prevádzka vzhľadom na vlastnosti zariadenia inštalovaného na tejto družici (transpondéra).

Nakoniec pridáva upozornenie na nový mód JS8Call, ktorý bol len nedávno uvoľnený do bežne prevádzky. Tento mód síce neposkytuje vysokú rýchlosť, ale môže byť istým vhodným komunikačným riešením na zarušených KV pásmach.

Úplne na konci e-mailu sa Greg Mossop pýta, či sa niektoré skupiny  pre tiesňovú komunikáciu v rámci IARU R1 zapodievajú aj inými komunikačnými možnosťami.

Na túto otázku neviem dať Gregovi žiadnu odpoveď. Tu môžem skonštatovať, že v rámci slovenských skupín pre tiesňovú komunikáciu – teda skupín ARES som nezaznamenal žiaden masívnejší záujem o tieto digitálne formy komunikácie. O žiadnych aktivitách či iniciatívach v tejto oblasti neviem.

Reakcie na tento email Grega Mossopa O nových technológiach v EMCOMM

Islandská skupina EMCOMM (IRA)

Národný koordinátor emcomm  z Islandu Jónas TF3JB vo svojej odpovedi konštatuje, že na Islande nebola zaznamenaná potreba či záujem o inú ako hlasovú komunikáciu. Dokonca  aj CW mód je využívaný. Chystajú sa však robiť experimenty s komunikáciou cez geostacionárny satelit Esˇhail 2 ( OSCAR 100). Použitie tohto satelitu na tiesňovú komunikáciu môže byť dobrým riešením pre Island okrem iného aj vzhľadom na  mobilnosť potrebného zariadenia a relatívne nízke náklady na jeho zostavenie.

Email č. 3. – Re: [R1emcor] New technologies and methods [Notfunk#661511]

N13(01)P Gmail – Re_ [R1emcor] New technologies and methods [Notfunk#661511].pdf

V tomto separátnom e-maili reagovala na otázku Grega Mossopa nemecká skupina NOTFUNK  (Oliver DL7TNY )

Oliver DL7TNY v e-maili popisuje  výstavbu MESH siete AREDN (Amateur Radio Emergency Data Network) v rámci Nemecka, ktorá už prechádza z testovacej  fázy do produkčnej fázy. Konštatuje však, že to nie je vôbec jednoduchá záležitosť a že rádioamatéri sa stávajú stále viac a viac sieťovými  inžiniermi  s sieťovými operátormi. Na druhej strane to ale môže prilákať nových ľudí z IT oblasti do tiesňovej  komunikácie.


V týchto dvoch reakciách na e-mail Grega Mossopa vidíme dva úplne odlišné  prístupy (potreby)  na rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v dvoch dosť odlišných krajinách ako sú Island a Nemecko. Island je málo zaľudnená krajina s náročnými klimatickými podmienkami a so slabou  profesionálnou infraštruktúrou (siete, pokrytie  mobilnými operátormi).  Zrejme aj preto je akékoľvek a teda aj klasické hlasové rádiové spojenie  niečím, čo prináša v tiesni „novú kvalitu“. Na druhej strane v husto zaľudnenej krajine ako je Nemecko s rozvinutými profesionálnymi sieťami  nikoho „neohúri“  bežné hlasové rádiové spojenie. Nároky aj na  tiesňovú komunikáciu sú tu  podstatne vyššie a je aj ťažšie ich napĺňať. Preto neprekvapuje snaha nemeckých  rádioamatérov o vybudovanie silného nástroja  pre tiesňovú komunikáciu, ktorým má byť rádiová sieť AREDN so štruktúrou MESH.

A kde sa nachádzame my?

Charakterom krajiny sa blížme skôr k Nemecku než k Islandu, avšak nie sme až na takej technickej úrovni a hlavne takí bohatí, aby sme zvládli taký projekt, akým je budovanie siete takého typu ako je AREDN. Vidíme, že sa u nás nedarí rozvíjať na požadovanú úroveň žiadnu z moderných technológií, s ktorými  prišli v posledných desaťročiach rádioamatéri. Je to prípad systémov ako sú APRS, D-STAR, C4FM (WIRES-X), DMR a podobne.  Vždy sa na začiatku niekto nadchne, malá  skupina niečo urobí a potom to zamrzne a ďalej sa nerozvíja.

Nejdem hovoriť o všetkých takýchto systémoch a podporovať niektorý z nich. Príčin týchto neúspechov je viac a jedným z nich je jednoducho nedostatočná platobná  schopnosť  nás všetkých – jednoducho na to nemáme. Sme voči Nemecku chudobná krajina. Je tu však aj skupina “nástrojov“, ktoré je možné využívať v tiesňovej situácii na výraznú podporu klasickej hlasovej komunikácie, ktoré pritom nepotrebujú, aby sme budovali nejakú zložitú podpornú infraštruktúru (kto to zaplatí ?) a pritom je to len o tom, aby sa jednotliví rádioamatéri naučili používať niektoré relatívne jednoduché nástroje a mali doma pripravené svoje rádiostanice tak, aby vedeli komunikovať s počítačmi na ktorých beží špeciálny softvér, ktorý je ZDARMA. Sú to jednoducho  možnosti, ktoré sa nám ponúkajú a ktoré vieme využívať aj ako chudobní „ príbuzní“.

Čo mám týmto na mysli?

V posledných rokoch došlo k prudkému rozvoju digitálnych technológií, ktoré výrazne ovplyvnili aj prevádzku na rádioamatérskych pásmach. Výhodou  mnohých týchto digitálnych módov je to, že umožňujú realizovať spojenia aj za veľmi nevyhovujúcich podmienok šírenia, kedy je hlasová komunikácia  takmer nemožná. Preto neprekvapuje, že takéto „osvedčené“  módy  sa začali používať aj v rámci tiesňovej komunikácie.  A tak napríklad k obľúbenému programu na DIGI  módy  s názvom FLDIGI, ktorý podporuje veľké množstvo týchto módov  vznikla aj nadstavba FLMSG, ktorá predpripravuje „dáta“ do podoby štandardizovaných formulárov (telegramov) v rôznych formátoch ( IARU, MARS, RED CROSS, ARRL….)  a tieto formuláre potom odosiela  protistanici, čím sa štandardizuje táto tiesňová komunikácia pre „tretie strany“ presne podľa ich požiadaviek a zabraňuje sa tým chybovosti pri prenose  takýchto formulárov len hlasovým módom. V rámci „štandardných“ digimódov vznikol aj  jeden špeciálny mód s názvom FSQCall, ktorý využíva bežné formy  modulácie a demodulácie, avšak má zabudované protokoly podobného typu, ako sú v chatovacích nástrojoch, ktoré poznáme z internetu (MESSENGER, SKYPE,  HANGOUT…) čím sa z toho stáva veľmi zaujímavý nástroj pre tiesňovú komunikáciu cez rádio.

Rovnaká situácia sa opakuje  teraz aj  v prípade veľmi účinného a obľúbeného  módu FT8, ku ktorému len nedávno bol vytvorený program JS8CALL, ktorý umožňuje  prenosy dlhších textových reťazcov než poskytuje štandardný protokol FT8 a tak sa z toho stáva nástroj aj na bežnú komunikáciu, ktorá môže byť využiteľná aj v tiesňovej situácii.

Čo teda  vieme urobiť s minimom finančných nákladov ?

Vieme sa hlbšie zaoberať využitím digitálnych módov  na KV ale aj VKV pri použití programov ako sú FLDIGI, FLMSG, FSQCALL a najnovšie aj JS8CALL. Nezabudneme ani na systém WINLINK a protokol  AX.25 (PACKET RADIO). Môžeme to skúšať v rámci bežnej rádioamatérskej prevádzky tak, ako je to obvyklé, nemusia sa na to zvolávať žiadne špecializované „cvičenia ARES“. Avšak potrebujeme o sebe vedieť, aby sme nakoniec mohli pripraviť aj takéto cvičenia ARES orientované na digitálnu prevádzku. Preto vyzývam rádioamatérov, ktorých prevádzka DIGI módmi zaujíma a ktorí by sa chceli zapojiť do testovania použitia týchto DIGI módov  (hlavne FSQ CALL a JS8CALL)  či už na KV, ale aj na VKV pásmach, nech sa  mi ozvú a pokúsime sa vytvoriť „pracovnú skupinu“ kde by sa konzultovali  problémy jednotlivých rádioamatérov s konfigurovaním ich zariadenia na túto prevádzku a ďalšie problémy so samotnou prevádzkou a organizovali by sa stretávky na pásmach – „QSO PARTIES“, kde by sa v konkrétnej prevádzke testovali vlastnosti týchto programov.

Na podporu prevádzky týmito digi módmi je už na novej stránke ARES  predpripravená  časť stránky v sekcii TECHNIKA – DIGITÁLNE MÓDY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU

( viď:  https://aresom.wordpress.com/digitalne-mody-pre-tiesnovu-komunikaciu/),

kde budú postupne pribúdať popisy o týchto digitálnych módoch, ktoré nás z hľadiska  potrieb A.R.E.S. najviac zaujímajú. Tu môže svojim príspevkom prispieť každý, koho táto problematika zaujíma a má spracovaný nejaký popis či manuál, ktorý tam môžeme zverejniť. Nezáleží pritom na tom, či sa jedná o rádioamatérov, ktorí sú už registrovaní ako „členovia“ A.R.E.S. alebo sa jedná o akýchkoľvek iných záujemcov o túto problematiku. Privítame každého, kto prejaví záujem a zapojí sa aktívne do činnosti skupiny.

Stano OM8ST


Posledná úprava príspevku 17.4.2019


SCHÔDZKA A.R.E.S. NA STRETNUTÍ RÁDIOAMATÉROV KOŠICE 2019


V sobotu  23.3.2019 sa konalo v Košiciach jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov. Obšírnejšiu informáciu o tomto stretnutí je možné nájsť na stránke:

https://om8st.wordpress.com/2019/03/26/20-jubilejne-stretnutie-radioamaterov-je-za-nami/

V programe tohto stretnutia bola aj krátka schôdza A.R.E.S., ktorej sa zúčastnilo viac záujemcov o problematiku A.R.E.S. než samotných registrovaných členov A.R.E.S. z košického či prešovského kraja, čo ma príjemne potešilo. Schôdzky sa zúčastnila aj väčšia  (5 členná) skupina  rádioamatérov z Banskej Bystrice na čele s Mirom Snopkom OM7AMA, krajským koordinátorom A.R.E.S. za BB, čo taktiež obohatilo túto schôdzku.

Aby mala informačná časť schôdzky vhodnú formu, pripravil som aj prezentáciu, v ktorej boli uvedené hlavné informácie z diania v A.R.E.S. u nás a v Európe, o ktorých som chcel poslucháčov informovať. Túto  prezentáciu v PDF formáte si môžete prezrieť tu:

SCHÔDZKA ARES 23.3.2019.pdf

Novinky v A.R.E.S uvedené v tejto prezentácii  už nie sú úplne nové, lebo už boli prezentované pre inú skupinu poslucháčov na schôdzke ARES na stretnutí HAM v Poprade. Nová bola informácia o tom,  ako sme boli pripravení reagovať na zimnú snehovú kalamitu a to hlavne v žilinskom kraji.

V medzinárodnom meradle IARU R1 pripravuje ďalšie cvičenie z radu cvičení GLOBALSET, ale zatiaľ nie je jasný ani scenár ani termín cvičenia.

V Rumunsku sa v dňoch 3.4 až 12.4.2019 bude konať veľké cvičenie zdravotníckych teamov NATO pod názvom Vigorous Warrior  2019, ktorého sa zúčastní aj rumunská skupina pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu RVSU.  Táto skupina bude zabezpečovať v priestore cvičenia „náhradnú komunikáciu“ pre cvičiace jednotky v HAM pásme UKV. Budú ďalej komunikovať aj v HAM pásme krátkych vĺn pod príležitostnou značkou  YP19VW , ktorú budú používať pri fonickej prevádzke ale aj pri prevádzke DIGI Módmi (WINLINK). Rumunskí rádioamatéri chcú testovať aj podmienky šírenia  KV ( fone aj digi) a preto žiadajú ostatných rádioamatérov, ktorí ich budú počuť na pásme o reporty na DX clusteri. Informácie o tejto aktivite značky YP19VW sú aj na QRZ.COM. K dispozíci budú aj pekné príležitostné QSL lístky.

Ďalej boli prítomní  poslucháči informovaní o novinkách v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a na záver za trošku diskutovalo o možnostiach na vlastné aktivity skupín A.R.E.S., kde veľmi záleží na väčšej iniciatíve samotných členov A.R.E.S. a na ich aktívnej účasti na týchto podujatiach. Bez toho sa väčšia činnosť skupín  A.R.E.S. nerozbehne a nebude za to zodpovedné ani prezídium SZR, ani SZR ako celok (ako to niektorí tvrdia) ale  len a jedine len nedostatočný záujem rádioamatérov o niektoré druhy činnosti.

Stano OM8ST

Predseda A.R.E.S. pri SZR


INFORMÁCIA O NOVÝCH WWW STRÁNKACH A.R.E.S.


Keď čítate tento príspevok, tak sa nachádzate na nových stránkach Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S., ktorá je aktívna v rámci Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR) už pomerne dlho, keď prvé pokusy o jej zriadenie sa objavili už v roku 2002.

V záujme informovanosti rádioamatérskej obce, samotných členov A.R.E.S.  ako aj ostatných záujemcov o túto problematiku zriadil Slovenský zväz rádioamatérov pre túto službu podstránku:

http://www.szr.sk/ares/index.html

na ktorej boli po dlhé roky až takmer do konca roka 2018 publikované všetky relevantné materiály týkajúce sa tejto služby, aktuálne informácie o aktivitách A.R.E.S.  ako aj kontakty na  koordinačné strediska A.R.E.S.  prípadne tiež informačné zoznamy členov A.R.E.S. a iné informácie.

Hoci si tieto stránky plnia všetky informačné  úlohy, čo je ich hlavná  úloha, predsa len za posledné roky sa výrazne posunula technológia internetových stránok  v ich  tvorbe, vzhľade a technologických vymoženostiach hlavne pri práci s multimédiami a pri spolupráci so sociálnymi sieťami a tu už táto stará stránka „stráca dych s dobou“.

Preto som sa ako nový predseda A.R.E.S. rozhodol, že tieto stránky prepracujeme na vyššiu úroveň tak, aby boli  prehľadnejšie, zaujímavejšie a príťažlivejšie pre všetkých čitateľov a pritom bol zabezpečený aj pre administrátorov týchto stránok čo najlepší komfort pri ich správe a doplňovaní o ďalšie príspevky. Preto chceme tieto stránky robiť s podporou niektorého z profesionálnych redakčných systémov.

Za posledné roky som sa venoval tvorbe vlastných rádioamatérskych stránok a využíval som pri tom redakčný systém WORDPRESS. Tento Open source systém je veľmi vyspelý, dynamicky sa rozvíja a poskytuje veľkú škálu technologických prostriedkov ako aj grafických šablón pre prípravu vlastných stránok a pritom je zadarmo, pokiaľ nemáme prehnané požiadavky na rozsah pamäťového priestoru a niektoré špeciálne funkcie. Preto aj tieto nové stránky sú pripravené v tomto redakčnom systéme.

Do nových stránok sa mi podarilo v krátkom čase pretransformovať kompletný obsah pôvodných stránok už od príspevkov z roka 2002, pričom pribudli aj viaceré nové príspevky. Niektoré nové časti (napr. TECHNIKA) sú len rozpracované a budú sa postupne dopĺňať.

Hlavná časť pôvodných stránok, ktorá mala charakter chronologického zoznamu krátkych správ bola  prenesená do časti AKTUALITY, ktorá má taktiež charakter chronologicky zoradených príspevkov – blogov. Tieto sú však už samostatné a každý z nich je zaradený do jednej alebo viacerých kategórií, čo výrazne zjednodušuje vyhľadávanie  príspevkov podľa ich obsahu. Zoznam kategórií je uvedený v menu na pravej strane. Kliknutím na  niektorú z nich sa zobrazí výber aktualít, ktoré boli zaradené do príslušnej kategórie. V starých stránkach bolo hľadanie v aktualitách veľmi náročné až nemožné. V rámci stránky je možné použiť aj ďalšie formy vyhľadávania pomocou nástroja LUPA v hlavnom menu alebo pomocou okna HĽADAŤ v menu na ľavej strane dole.

Čo sa týka umiestnenia stránok na konkrétnom serveri – webhostingu, momentálne sú tieto stránky umiestnené na serveri WORDPRESS.com a pracovný názov domény bol zvolený taktiež pracovne ako:

https://aresom.wordpress.com/

Mal som záujem o subdoménu ares.wordpress.com, avšak v rámci domény  wordpress.com sú už zablokované viaceré subdomény s názvom obsahujúcim slovo ares + niečo vrátane samotného slova ares. Preto som zvolil iný vhodný názov.

Cieľom je  umiestniť tieto stránky na serveri s doménovým menom ares.szr.sk , čo by bolo v súlade s už používanými subdoménami  kv.szr.skvkv.szr.sk  pre krátkovlnné a VKV preteky. Na to je potrebné mať zabezpečené na novom serveri podporu systému WORDPRESS. To však zaberie istý čas. Keď dôjde k presunu týchto stránok na novú doménu, budú urobené technické opatrenia, aby sa presmerovanie z pôvodnej domény na novú doménu udialo automaticky a taktiež zverejníme túto zmenu na relevantných rádioamatérskych internetových stránkach a v A.R.E.S. komunite.

Stano OM8ST

Predseda služby A.R.E.S a administrátor týchto stránok


VLNA TSUNAMI INDONÉZIA 23.12.2018


23.12.2018 – Aj v tomto vianočnom čase sa vo svete dejú často rôzne živelné pohromy a ani tento rok nebol od toho uchránený.

Ako ste sa dozvedeli z dnešných správ, Indonézske ostrovy Sumatru a Jáva v oblasti Sundského prielivu zasiahla v noci z 22. na 23.12.2018 nečakane vlna Tsunami. Ešte stále majú mnohí v pamäti inú podobnú katastrofu, ktorá sa taktiež udiala vo vianočnom období, keď 26. decembra 2004  zasiahla vlna Tsunami pobrežie Thajska a Indonézie. Terajšia katastrofa má pravdepodobne menšie rozmery, ale vždy pri nej hynú ľudia a napáchajú sa značné materiálne škody

Koordinátor tiesňovej komunikácie IARU R1 Greg Mossop G0DUB k tejto udalosti preposlal  v rámci mailing listu IARU R1 informáciu o tejto udalosti, ktorú dostal od  Daniho YB2TJV, DCC R3. Túto informáciu (bez prekladu) vám ďalej posielam.   

Gmail – [R1emcor] Tsunami in Banten Province, Indonesia.pdf

Okrem informácii o situácii v krajine Dani v maili uviedol aj frekvenciu, na ktorej budú pracovať radioamatérské tiesňové siete a tou je frekvencia: 7.110 MHz. Preto ak máte systémy (antény, PA) schopné pracovať s touto pre nás vzdialenou  oblasťou sveta, dávajte pozor v okolí tejto frekvencie a snažte sa nerušiť prebiehajúcu núdzovú komunikáciu.

Súčasne mi dovoľte, aby som vám  zablahoželal príjemné a  pokojné prežitie vianočných sviatkov v rodinnom kruhu bez pohrôm a nešťastí a v novom roku 2019 veľa zdravia, šťastia a úspechov či už v práci, pri  rozvoji svojho ušľachtilého koníčka ale predovšetkým pokoj a šťastie v kruhu vašej rodiny.

Stano OM8ST
Predseda A.R.E.S.


VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2018 POPRAD TATRY


18.11.2018 –  V dňoch 16-18.11.2018 sa konal už 44. ročník stretnutia rádioamatérov TATRY 2018. V rámci programu stretnutia sa v piatok 16.1.2018 v čase od 19:00 do 21:00 konalo Verejné zasadnutie KC A.R.E.S. .

V úvode rokovania bol predstavený nový predseda A.R.E.S. Stano OM8ST, ktorý sa  poďakoval svojmu predchodcovi Jarovi Kubíčkovi OM1II za dlhoročnú prácu na tejto pozícii a vyslovil presvedčenie, že spolupráca predošlého a nového predsedu  bude pokračovať na tej istej úrovni, ako tomu bolo doteraz, keď Stano OM8ST bol len krajským koordinátorom, avšak aktívnym.

Program rokovania bol zverejnený už v pozvánke a pretože nikto nenavrhol  zmeny či doplnky, rokovanie prebehlo podľa tohto vopred zverejneného programu. K jednotlivým bodom programu mal predseda A.R.E.S. pripravené krátke PPT prezentácie, ktoré je možné si pozrieť tu:

01 PROGRAM   ZASADNUTIA KC ARES 2018.pdf

02 ČO JE A ČO  NIE JE ARES .pdf

03 AKTIVITY ARES ZA KE A PO 2018.pdf

04 ĎALŠÍ ROZVOJ ARES A ZMENY A ÚPRAVY.pdf

05 ŠTATISTIKY KR MVSR.pdf

Stretnutia sa zúčastnilo menej členov a priaznivcov či záujemcov o tiesňovú službu ako v predošlých ročníkoch. Čo však najviac mrzelo bola neprítomnosť viacerých krajských koordinátorov A.R.E.S.. Jediným Krajským koordinátorom, ktorý sa vopred ospravedlnil bol Milan OM6SZ za KKS  Žilina, ktorý bol v tom čase na rádioamatérskej expedícii v Maroku. Diskusia nebola bohatá a týkala sa prezentovaných príspevkov a to hlavne aktivít členov v Košickom a Prešovkom kraji realizovaných v spolupráci s miestnymi zložkami dobrovoľných hasičov.9. ZJAZD SZR A ZMENY V TIESŇOVEJ SLUŽBE A.R.E.S.


11.11.2018 V sobotu  20.10.2018 sa konal vo Vrútkach – hotel Piatrová v poradí už 9. zjazd SZR.  Tento zjazd priniesol aj niektoré zmeny v oblasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.ES., o ktorých je tento príspevok.

Najväčšou novinkou v službe A.R.E.S. je výmena na poste člena Prezídia SZR s funkciou predsedu komisie pre A.R.E.S., ktorý je súčasne v zmysle Štatútu aj predsedom tejto Rádioamatérskej tiesňovej služby. Dlhoročným predsedom služby A.R.E.S.  od jej samotného začiatku bol  ing. Jaroslav Kubíček OM1II, ktorý sa začiatkom roka 2018 oficiálne vzdal tejto funkcie, avšak vykonával ju v podmienenom režime až do zjazdu. Na 9. zjazde SZR sa preto riešil tento personálny problém a novým predsedom A.R.E.S.  a predsedom komisie pre A.R.E.S. v rámci Prezídia SZR sa stal  RNDr. Stanislav Uličiansky OM8ST, doterajší krajský koordinátor  A.R.E.S. za Košický samosprávny kraj, ktorý bude súčasne zastávať aj pôvodnú funkciu na KKS A.R.E.S, keďže nemá náhradníka.

Nový predseda A.R.E.S. využil rokovanie zjazdu SZR aj na malé úpravy Stanov SZR v časti  týkajúcej sa možnosti spolupráce rádioamatérov a rôznych štátnych a neštátnych orgánov a organizácií pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií ako aj malej zmene textácie Článku 5 Programového zamerania SZR. Nejde tu o žiadne zásadné zmeny, len o upresnenie a zjednotenie formulácií v oboch týchto dokumentoch. Viac v nasledujúcich prílohách k Uzneseniu 9. zjazdu SZR.

Príloha č. 1 k uzneseniu 9. zjazdu – zmeny Stanov SZR.pdf

Príloha č. 3 k uzneseniu 9. zjazdu – Zmeny Programového zamerania SZR.pdf


Create your website at WordPress.com
Get started