Design a site like this with WordPress.com
Začíname

INFORMÁCIA O A.R.E.S. NA HAM STRETNUTÍ V BOROVCIACH 2005


11.6.2005 – na Rádioamatérskom stretnutí v Borovciach predseda A.R.E.S. v krátkosti informoval rádioamatérsku verejnosť o stave budovania A.R.E.S. a vyzval rádioamatérov k spolupráci s krajskými koordinátormi a k pomoci pri budovaní A.R.E.S.. Zároveň pripomenul, že sú kraje (BA, NR, PO a KE), v ktorých ešte nie je obsadená funkcia krajského koordinátora. 


PRACOVNÉ STRETNUTIE A.R.E.S. NA ÚRADE VLÁDY


18.4. 2005 – Pracovné stretnutie – v priestoroch Úradu vlády, za prítomnosti zástupcov Kancelárie Bezpečnostnej rady, predseda A.R.E.S. prezentoval Rádioamatérsku tiesňovú službu (TNX OM1AAA). Na základe priebehu diskusie na tému rádioamatéri a ich miesto v krízových situáciách môžeme konštatovať, že A.R.E.S. sa uberá dobrým smerom. Ak tomu pomôže aj legislatíva, a úrady, bude to dobrá služba občanom.


AKTUALITY A.R.E.S. PRI SZR Z ROKOV 2002-2004


20.11.2004  – Na rádioamatérskom stretnutí v Tatranských Matliaroch bol vyhodnotený konkurz na obsadenie funkcií Krajských koordinátorov. Na zasadnutí Koordinačného centra A.R.E.S. obdržali zástupcovia krajov TT,  TN a ZA poverovacie listiny.


15.4.2004 – Predseda A.R.E.S. požiadal listom MV SR o zaslanie odporúčania na jednotlivé kraje na začlenenie A.R.E.S. do IZS


22.2.2004 – Koordinačné centrum A.R.E.S. vyhlásilo Konkurz na obsadenie funkcií Krajských koordinátorov

Konkurz na funkcie KK ARES.pdf    


14.2.2004 – Prezídium SZR schválilo štatút A.R.E.S.  a predsedu A.R.E.S.

ŠTATÚT ARES.pdf


V roku 2003 – Prebiehali prípravné rokovania na MV SR a KÚ ohľadom spolupráce a postupného začleňovania A.R.E.S. do IZS.


11.12.2002 – Zasadal prípravný výbor, ktorý vypracoval návrh štatútu, návrhorganizačnej štruktúry a návrh na personálne obsadenie jednotlivých funkciíkoordinačného centra A.R.E.S.


4.10.2002 – MV SR bude odporúčať krajským úradom začleniť A.R.E.S. do IZS.  Citujem z listu riaditeľa Odboru ochrany obyvateľstva úradu CO: „Vzhľadom na skutočnosť, že máme záujem, aby vaše organizácie boli zaradené medzi ostatné záchranné zložky, odporučíme krajským úradom, aby vaše ponuky o zaradenie akceptovali“.


24.9.2002 – SZR požiadalo v súvislosti s prijatím zákona č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme o začlenenie do systému IZS.


21.9.2002 – Zjazd SZR v uznesení zaviazal prezídium pripraviť zriadenie komisie SZR na spoluprácu s príslušnými orgánmi Civilnej ochrany a ďalšími organizáciami v katastrofických situáciách.


KONIEC INTERNETU – AKTUALÍT A.R.E.S.