Design a site like this with WordPress.com
Začíname

SPRACOVANIE PROJEKTOV NA PODPORU SLUŽBY A.R.E.S.


31.1.2007 – Spracovali sme 2 projekty z cieľom podpory A.R.E.S.. Projekty boli zaslané na MV SR. Jeden projekt bol cielený na materiálové vybavenie rádiostanice KC A.R.E.S. a druhý bol s cieľom uskutočniť odborný seminár členov A.R.E.S. a zástupcov IZS. Či uspejeme s projektom ukáže budúcnosť. Ak máte skúsenosti s projektmi vo vašich krajoch, budeme radi ak sa s nami podelíte o skúsenosti.


CVIČENIE IARU R1 „FIRST EMCOM PARTY ON THE AIR“


18.11.2006  – V čase 11.00 – 15.00 UTC, na KV pásmach 7, 14 a 21 MHz, sa konalo cvičenie rádioamatérskej núdzovej komunikácie rádioamatérskych organizácií IARURegion 1 pod názvom First Emcom party on the Air“. Aj my sme tejto aktivity zúčastnili pod značkou OM9HQ. Využili sme k tomu priestor hotela v Tatranských Matliaroch, kde sa zhodou okolností konalo 32. stretnutie rádioamatérov. Toto spôsobilo, že sa zrodil úsmevný kód,ktorý sme použili pri cvičení. Bolo treba odovzdávať špeciálny kód, ktorý mal nasledovné zloženie: počuteľnosť / počet pracujúcich staníc / počet operátorov/ výkon stanice / skratka rádioamatérskej organizácie. Nám z toho vyšlo nasledovné RS/01/247/100/SARA. Tých 247 operátorov sme zvolili ako nejaký priemer, lebo miestami bol ten počet menší, ale aj väčší. Tento počet operátorov v odovzdávanom kóde pôsobil, že si protistanice mysleli, že sme nepochopili podmienky cvičenia. Po vysvetlení však bolo každému jasné, že sme spojili príjemné s užitočným. Počas cvičenia sme pracovali celkom so 14 stanicami „Rádioamatérskych tiesňových služieb“rádioamatérskych organizácií IARU Region 1.

First EmCom party on the Air.pdf


KONFERENCIA “RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ”


30.6.2006 – V dňoch 29.-30.6.2006 – sa konala v Žiline medzinárodná konferencia pod názvom – “Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí” pod záštitou Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU a Odboru krízového manažmentu MH SR. Z plánovaných vystúpení (cca 90) v rámci rokovania konferencie dostal priestor aj A.R.E.S.. Stano OM1AAA pohovoril  o cvičení časti štátnej správy a A.R.E.S. a Jaro OM1II dostal priestor na tému Rádiomatérska prevádzka a krízová komunikácia.


SLUŽBA A.R.E.S. SA ÚSPEŠNE ZAPOJILA DO CVIČENIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY


17.5.2006 – Dňa 16.5.2006  od 10-tej hodiny miestneho času bolo počuť zaujímavú prevádzku na KV na 3768 kHz a na prevádzačoch OM0OVV a OM0OVU.  Prevádzka bola súčasťou spoločného cvičenia vybraných častí štátnej správy a Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.. Organizátori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí počas cvičenia pomohli svojou osobnou účasťou, alebo sa prihlásili do KV, resp. VKV siete. Vašim pričinením ste prispeli k úspešnej prezentácii rádioamatérov. Nahrávku KV prevádzky počas cvičenia, ako ju počul Michal OM6AZ,  si môžete stiahnuť TU (23,3MB) (nenájdené) a informáciu o príprave a priebehu nájdete v nasledujúcom dokumente. 

Cvičenie A.R.E.S. 2006.pdf


PRÍPRAVA SPOLOČNÉHO CVIČENIA A.R.E.S. A ODBOROV KM ŠTÁTNEJ SPRÁVY


1.5.2006  Dňa 16. mája 2006 v čase od 10.00do 13.00 sa bude konať cvičenie vybraných častí krízového manažmentu štátnej správy v Bratislavskom a Žilinskom kraji v spolupráci s Rádioamatérskou tiesňovou službou A.R.E.S..  Súčasťou cvičenia bude „prerušenie” všetkých komunikačných systémov a následné zabezpečenie spojenia rádioamatérskymi prostriedkami. Čítaj ďalej v dokumente : 

Cvičenie ARES máj 2006.pdf


ÚČASŤ ZÁSTUPCOV A.R.E.S. NA PRACOVNOM STRETNUTÍ PRACOVNÍKOV KM ÚGKK


19.4.2006 –  Dňa 19.4.2006 sa na Smrekovici poriadalo odborné zhromaždenie pracovníkov krízového manažmentu (KM) ÚGKK SR, ktorého sa zúčastnili  aj zástupcovia A.R.E.S. za TT, ZA a BB.  Že išlo o zaujímavú problematiku a dôstojnú úroveň, potvrdili svojou účasťou aj prednášajúci – Prof. Ing. Ladislav Šimák PhD.,  vedúci katedry KM ŹU, ktorý sa venoval problematike KM a Ing. Stanislav Filip,  poradca premiéra,  ktorý mal prednášku o KM z pohľadu EÚ. Na tomto zhromaždení nám bolo umožnené  odprezentovať službu A.R.E.S ..  Po prednáškach boli dohodnuté ďalšie kroky na tému cvičenie vybraných častí KM v krajoch ZA a BA a účasť A.R.E.S. na ňom. Cvičenie sa má konať 16. mája 2006 od 10.00 do 13.00.Bližšie informácie v ZA Milan OM6SZ a v BA kraji Jaro OM1II.