KONFERENCIA “RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ”


30.6.2006 – V dňoch 29.-30.6.2006 – sa konala v Žiline medzinárodná konferencia pod názvom – “Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí” pod záštitou Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU a Odboru krízového manažmentu MH SR. Z plánovaných vystúpení (cca 90) v rámci rokovania konferencie dostal priestor aj A.R.E.S.. Stano OM1AAA pohovoril  o cvičení časti štátnej správy a A.R.E.S. a Jaro OM1II dostal priestor na tému Rádiomatérska prevádzka a krízová komunikácia.


SLUŽBA A.R.E.S. SA ÚSPEŠNE ZAPOJILA DO CVIČENIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY


17.5.2006 – Dňa 16.5.2006  od 10-tej hodiny miestneho času bolo počuť zaujímavú prevádzku na KV na 3768 kHz a na prevádzačoch OM0OVV a OM0OVU.  Prevádzka bola súčasťou spoločného cvičenia vybraných častí štátnej správy a Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.. Organizátori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí počas cvičenia pomohli svojou osobnou účasťou, alebo sa prihlásili do KV, resp. VKV siete. Vašim pričinením ste prispeli k úspešnej prezentácii rádioamatérov. Nahrávku KV prevádzky počas cvičenia, ako ju počul Michal OM6AZ,  si môžete stiahnuť TU (23,3MB) (nenájdené) a informáciu o príprave a priebehu nájdete v nasledujúcom dokumente. 

Cvičenie A.R.E.S. 2006.pdf


PRÍPRAVA SPOLOČNÉHO CVIČENIA A.R.E.S. A ODBOROV KM ŠTÁTNEJ SPRÁVY


1.5.2006  Dňa 16. mája 2006 v čase od 10.00do 13.00 sa bude konať cvičenie vybraných častí krízového manažmentu štátnej správy v Bratislavskom a Žilinskom kraji v spolupráci s Rádioamatérskou tiesňovou službou A.R.E.S..  Súčasťou cvičenia bude „prerušenie” všetkých komunikačných systémov a následné zabezpečenie spojenia rádioamatérskymi prostriedkami. Čítaj ďalej v dokumente : 

Cvičenie ARES máj 2006.pdf


ÚČASŤ ZÁSTUPCOV A.R.E.S. NA PRACOVNOM STRETNUTÍ PRACOVNÍKOV KM ÚGKK


19.4.2006 –  Dňa 19.4.2006 sa na Smrekovici poriadalo odborné zhromaždenie pracovníkov krízového manažmentu (KM) ÚGKK SR, ktorého sa zúčastnili  aj zástupcovia A.R.E.S. za TT, ZA a BB.  Že išlo o zaujímavú problematiku a dôstojnú úroveň, potvrdili svojou účasťou aj prednášajúci – Prof. Ing. Ladislav Šimák PhD.,  vedúci katedry KM ŹU, ktorý sa venoval problematike KM a Ing. Stanislav Filip,  poradca premiéra,  ktorý mal prednášku o KM z pohľadu EÚ. Na tomto zhromaždení nám bolo umožnené  odprezentovať službu A.R.E.S ..  Po prednáškach boli dohodnuté ďalšie kroky na tému cvičenie vybraných častí KM v krajoch ZA a BA a účasť A.R.E.S. na ňom. Cvičenie sa má konať 16. mája 2006 od 10.00 do 13.00.Bližšie informácie v ZA Milan OM6SZ a v BA kraji Jaro OM1II.PRÍPRAVA SPOLOČNÉHO CVIČENIA A.R.E.S. a ÚCO, ÚGKK


10.3.2006  Za prítomnosti zástupcov ÚCO, ÚGKK a A.R.E.S. prebehlo rokovanie o účasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na cvičení krízového manažmentu ÚGKK. V súčasnosti prebiehajú prípravné rokovania na rôznych úrovniach. Účasť vybraných štátnych orgánov na cvičení a A.R.E.S. sa predpokladá v mesiaci MÁJ 2006. V apríli sa bude konať aj k tejto téme odborné zhromaždenie, ktorého sa A.R.E.S. plánuje zúčastniť. Ako rádioamatéri máme jedinečnú možnosť predviesť svoje schopnosti a možnosti za prítomnosti zástupcov štátnych inštitúcií, ktoré sa problematikou krízového manažmentu zaoberajú.


INFORMÁCIA O A.R.E.S. NA ZIMNOM STRETNUTÍ HAM V DROZDOVE 2005


10.12.2005 sa konalo prvé stretnutie rádioamatérov na Drozdove. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia A.R.E.S. – OM1II a OM3TC. Organizátori zabezpečili nielen príjemné prostredie, rádioamatérsky kútik KV i VKV, ale aj ozvučenie a videoprojektor. Za pomoci tejto techniky bolo možné odprezentovať na slušnej úrovni informácie o A.R.E.S. z domova i zo zahraničia.


VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2005 TATRANSKÉ MATLIARE


19.11.2005 -Na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch sa konali dve akcie na tému A.R.E.S.. Dva dni prebiehalo verejné zasadnutie KC A.R.E.S., na ktorom boli zhodnotené doterajšie činnosti a navrhnuté ďalšie aktivity. V sobotu o 11.00 v rámci oficiálneho programu stretnutia bola ďalšia prezentácia A.R.E.S.. V tejto prezentácii  Amnon – 4X1DF,  ktorý je medzinárodným koordinátorom A.R.E.S.  v Izraeli, porozprával o svojej účasti na konferencii GAREC 2005,  odprezentoval ich systéme A.R.E.S. a premietol praktickú ukážku účasti rádioamatérov v 4X pri zabezpečovaní spojenia pri záchrane zraneného človeka.  V závere prezentácie zodpovedal otázky prítomných. Za pomoc s prekladom TNX Vladovi OM1HI.

A.R.E.S. in IZRAEL Presentation.ppt


Create your website with WordPress.com
Začíname