KONFERENCIA O TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII V ČESKÝCH BUDĚJOVICIACH 2005


24.9.2005 – Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě. Pod týmto názvom sa konala konferencia v konferenčnej sále Múzea energetiky v Českých Budejoviciach. Na konferencii boli prítomní zástupcovia ČRK, ČAV, SZR, GR HZS ČR, RESCUEINFO a rádioamatéri, ktorých tento problém osobne zaujímal. O tejto akcii si prečítajte širšiu správu:

Tísňová radioamatérská služba a její aktuální úloha v současném světě.pdf


INFORMÁCIA O A.R.E.S. NA HAM STRETNUTÍ V TURANOCH 2005


10.9.2005 – V Turanoch na stretnutí rádioamatérov v rámci programu stretnutia Jaro OM1II vykonal prezentáciu o stave budovania A.R.E.S. v OM.     Krajský koordinátorA.R.E.S. za Žilinský kraj Milan OM6SZ doplnil prezentáciu o aktuálne informácie z jeho pôsobnosti a vyzval rádioamatérov k aktívnej účasti na budovaní A.R.E.S.. Predseda A.R.E.S. využil prítomnosť KK OM4KW (TN) a OM6SZ (ZA) na stretnutí a zvolal krátke zasadnutie KC na tému – aktuálne problémy.  Foto zo stretnutia:


KONFERENCIA GAREC 2005 TAMPERE


13.-14.7.2005 –  KONFERENCIA GAREC 2005 – O tom, že rádioamatéri a rádioamatérska tiesňová komunikácia majú svoje miesto a zodpovedné postavenie v súčasnej dobe vypovedá medzinárodná konferencia, ktorá sa konala vo fínskom meste Tampere v dňoch 13.-14.júla 2005 pod názvom Global Amateur Radio Emergency Communications  Conference,  GAREC-2005. Na konferenciu prišlo 50 delegátov zo 17 zemí a zástupcovia všetkých troch regiónov IARU, aby si vymenili informácie o úlohe rádioamatérov v tiesňovej komunikácii. Čítaj ďalej v príspevku:

GAREC 2005 TAMPERE.pdf


ROKOVANIA A.R.E.S. NA KRAJSKOM ÚRADE V BANSKEJ BYSTRICI


1.7.2005 – na spoločnom pracovnom rokovaní sa Krajský koordinátor v B.Bystrickom kraji a vedúci Odboru krízoveho riadenia Krajského úradu v Banskej Bystrici informovali o možnostiach vzájomnej spolupráce. Prerokovali možnosti zapojenia rádioamatérov z kraja Banská Bystrica do jednotného systému riadenia záchranných prác za osobitných situácii. Zástupca KÚ zúčastnených oboznámil so súčasnou situáciou v tejto oblasti – ktoré zložky sú do systému zapojené, ako spolupracujú a ako je zaistená koordinácia činnosti.


INFORMÁCIA O A.R.E.S. NA HAM STRETNUTÍ V BOROVCIACH 2005


11.6.2005 – na Rádioamatérskom stretnutí v Borovciach predseda A.R.E.S. v krátkosti informoval rádioamatérsku verejnosť o stave budovania A.R.E.S. a vyzval rádioamatérov k spolupráci s krajskými koordinátormi a k pomoci pri budovaní A.R.E.S.. Zároveň pripomenul, že sú kraje (BA, NR, PO a KE), v ktorých ešte nie je obsadená funkcia krajského koordinátora. 


PRACOVNÉ STRETNUTIE A.R.E.S. NA ÚRADE VLÁDY


18.4. 2005 – Pracovné stretnutie – v priestoroch Úradu vlády, za prítomnosti zástupcov Kancelárie Bezpečnostnej rady, predseda A.R.E.S. prezentoval Rádioamatérsku tiesňovú službu (TNX OM1AAA). Na základe priebehu diskusie na tému rádioamatéri a ich miesto v krízových situáciách môžeme konštatovať, že A.R.E.S. sa uberá dobrým smerom. Ak tomu pomôže aj legislatíva, a úrady, bude to dobrá služba občanom.


Create your website at WordPress.com
Get started