DÔLEŽITÉ DOKUMENTY RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S.


Ako sa obohacuje obsah týchto stránok a rastie počet dokumentov, ktoré sa týkajú tejto problematiky, narastá aj problém nájsť rýchlo niektoré z nich. Preto som pripravil aj túto samostatnú podstránku, kde sú tieto dokumenty zhromaždené na jednom mieste a kde sa to dá rýchlo nájsť. Dokumenty sú podľa svojho charakteru rozčlenené do niekoľkých podskupín ako je to zrejmé z nasledujúceho textu. Snažil som sa do tohoto zoznamu dávať kompletné dokumenty vo formáte pdf, ktoré sa nám priamo otvoria na čítanie a ktoré si samozrejme v prípade potreby vieme aj vytlačiť, aby sme tak mali svoje “OFFLINE” príručky, ktoré budeme mať k dispozícii aj v prípade, že dôjde ku výpadku elektrickej sete alebo aj internetu a elektronické dokumenty tak nebudú v danej chvíli pre nás prístupné.


1. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ARES

Základné dokumenty určujúce čo je to Rádioamatérska tiesńová služba A.R.E.S., aké sú jej ciele a štruktúra

ŠTATÚT ARES.pdf

ORGANIZAČNÁ ŚTRUKTÚRA ARES.pdf

IMPLEMENTÁCIA ARES.pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020. pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020.doc


2. OPATRENIA A.R.E.S.


Dôležité rozhodnutia A.R.E.S. , ktoré majú vplyv na činnosť rádioamatérskej tiesňovej služby a preto je vhodné ich zadokumentovať vo forme “Opatrení”.

2.1 Opatrenie A.R.E.S. č. 1 z 24.12.2020


Zavedenie špeciálnej hovorovej TG 23112 v sieti DMR
Brandmeister na Slovensku určenej na rádioamatérsku
tiesňovú komunikáciu.


3. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – SLOVENSKÉ

Niekoľko základných príručiek pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v slovenčine:

MINI MANUÁL TIESŇOVEJ PREVÁDZKY (2007).pdf

MEDZINÁRODNÉ POSTUPY TIESŇOVEJ PREVÁDZKY IARU – SK.pdf

IARU PRÍRUČKA PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU (SK).pdf

Preklad (zatiaľ len kaptioly 1-2) IARU príručky pre tiesňovú komunikácu z anglického jazyka. Na kompletnom preklade originálneho dokumentu s 94 stranami sa pracuje.

PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU .pdf

POSTUPY PRI SPRACOVÁVANÍ TIESŇOVÝCH VOLANÍ V SKRATKE VALIDATE-V2 .pdf

FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII

Zatiaľ je tu linka na príslušnú podstránku, ale pripravujeme samostatný dokument – tabuľky s týmito údajmi v formáte pdf vhodný na vytlačenie do papierovej formy..


4. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – ZAHRANIČNÉ

Zahraničné ( anglické) verzie základných príručiek pre rádioamtérsku tiesňovú komunikáciu:

IARU HF INTERNATIONAL EMERGENCY OPERATING PROCEDURE.pdf

IARU EMERGENCY COMMUNICATION GUIDE (1sept 2016).pdf

BLANKET TELEGRAMU IARU.pdf

Príručky ARRL – bude doplnené

Príručky RAYNET – bude doplnené

ITU komunikačná príručka – bude doplnené


5. ANALÝZY MOŽNOSTÍ VYUŽITIA ARES

5.1 VŠEOBECNÉ ANALÝZY A PREZENTÁCIE

Brožúra o ARES pre orgány CO KOŠICE s prílohami A,B a C (2009).pdf

Mimořádné události, IZS  a radioamatéři ? OK1MX – HOLICE 2010 & TATRY 2016.pptx

Mimořádné události, IZS  a radioamatéři OK1MX – HOLICE 2010 & TATRY 2016.pdf

ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RÁDIOAMATÉROV A INÝCH ZLOŽIEK IZS.pdf

PREZENTÁCIA DJ9OZ – DIS-BEACONS – MAJÁKY NÁDEJE .pdf

5.2 ZÁVEREČNÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE NA TÉMU RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – A.R.E.S

1. Diplomová práca Ing Petra Martišku OM6ABC   Fakulta Bezpečnostného Inžinierstva ZÚ Žilina 2010

VYUŽITIE AMATEUR RADIO EMERGENCY SERVICE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

2. Diplomová práce Ing. Radovana Nižňanského, Drevárska fakulta  TU Zvolen 2020

” VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH SPÔSOBOV SPOJENIA PRI RIEŠENÍ MIMORIADNYCH A NEŽIADÚCICH UDALOSTÍ.


6. ZMLUVY

Dokumenty budú postupne doplňované

Memorandum  o spoluprácie ARES a DPO SR – nepodpísané

Zmluva o spolupráci KKS ARES Košice s KO DPO SR Košice

7. ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Dokumenty budú postupne doplňované

VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY PRE AMATÉRSKE VYSIELACIE STANICE (2010) – 6322.pdf

Zákon o IZS a iné relevantné zákony


Posledná úprava stránky: 25.5.2021


Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: