Archívy kategórie: ZASADNUTIA KC ARES

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2016 POPRAD


14.11.2016 – POZVÁNKA – Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 18.11.2016 o 19.00 hodine v hoteli Satel. Rokovanie bude spestrené o zaujímavé prezentácie a informácie zo sveta A.R.E.S.. V testovacej prevádzke bude aj mobilný A.R.E.S. prevádzač.


VEREJNÉ ROKOVANIE KC A.R.E.S. 2015


8.12.2015 – Verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. v Poprade. Rokovanie sa tentokrát konalo v piatok, aby sa aj členovia A.R.E.S. mohli zúčastniť zaujímavého programu 41. stretnutia rádioamatérov. V zápisee z rokovania sú uvedené aktivity jednotlivých krajov. Stano OM8ST predložil návrh otázok, vhodných k diskusii o smerovaní A.R.E.S. v OM v roku 2016.

Zápis KC ARES 2015.pdf

ARES – diskusia na rok 2016.pps


VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2014


27.11.2014 – Verejné rokovanie KC A.R.E.S., ktoré sa konalo počas  jubilejného 40. stretnutia rádioamatérov v Poprade malo zaujímavý program. Viac v zápisee z rokovania.

ZÁPIS Z KC ARES 2014.pdf


13.11.2014 – POZVÁNKA – Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutie rádioamatérov v Poprade dňa 22.11.2014 o 11.00-12.00 hod v hoteli Satel. Počas rokovania plánujeme krátku prezentáciu o využití SW Winlink pre núdzovú komunikáciu (OM8ST) a video z cvičenia Martin 2014 (OM6SZ).


VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2013


29.11.2013 – Verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. počas stretnutia rádioamatérov v Poprade sa tentokrát na žiadosť niektorých členov konalo o 16-tej hodine. Toto síce umožnilo niekomu účasť na zaujímavých prednáškach, ale naopak iní sa zasa nemohli pre neskorú hodinu zúčastniť na rokovaní KC. O čom bolo rokovanie si môžete pozrieť v  zápise:

Zápis KC ARES 2013.pdf


31.10.2013 – POZVÁNKA – KC A.R.E.S. pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutie rádioamatérov v Popradee dňa 16.11.2013 o 16.00-17.30 hod v hoteli Satel.


ZASADNUTIE KC ARES 2009 -RÁDIOAMATÉRSKE MOBILNÉ TEAMY (RMT)


12.12.2009 – KC A.R.E.S. v súlade so závermi verejného rokovania v Tatranských Matliaroch a pravidlami pre rádioamatérsku prevádzku a núdzovú komunikáciu  (Mini Manuál) žiada záujemcov o členstvo v “Rádioamatérskom mobilnom tíme” (RMT), aby sa prihlásili u svojich krajských koordinátorov.

RMT sú spravidla 4 členné skupiny s maximálnou výbavou na rýchle zabezpečenie KV i VKV spojenia kdekoľvek na území SR. Tieto RMT môžu byť použité okrem vlastného kraja na požiadanie a po dohode predsedu A.R.E.S. s konkrétnym Krajským koordinátorom, kompetentnými orgánmi a organizáciami i v prípade potreby použitia v zahraničí.

MiniManual.pdf


STRETNUTIE HAM 2008 TATR. MATLIARE a VEREJNÉ ZASADNUTIE KC ARES 2008


08.11.2008 – Stretnutie rádioamatérov T.Matliaroch – Ďalšie Cvičenie GlobalSET 2008 je za nami. Operátori OM9HQ – Miro OM3CU a Stano OM8AXU sa vzhľadom na rannú hodinu a podmienky rozhodli pre 80m pásmo. Cvičenie však kolidovalo s pretekom OMAC a ukázalo sa, že medzi rádioamatérmi stále absentuje informácia, ako sa zachovať v prípade, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie ARES, hoci v predstihu bolo upozorňované na možné problémy. Napr. 300 Hz nad 3760, kde pracovala riadiaca stanica cvičenia, veselo búšil signál do OMAC. Po upozornení, že prebieha nácvik núdzovej komunikácie, stanica reagovala – OK, tak mi daj aspoň body do contestu… Boli však prípady, kedy vôbec stanice nereagovali na výzvu o odladenie a niektoré nás aj upozornili, že rušíme krúžok, aby sme sa odladili. Je nám všetkým jasné, že vieme zabezpečiť potrebné spojenie, ale stále sa v takýchto prípadoch nevieme správať na pásme. Preto aj z tohoto dôvodu odporúčame, aby si aj tí skúsenejší HAMs prečítali brožúrku Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov. Viac o cvičení ARES prináša Stano OM8AXU (teraz OM8ST) na svojej stránke.

Nakoľko bola zriadená rádiostanica pre GlobalSET (TNX Braňovi OM2FY), členovia OTC Jaro OM1II a Marián OM3THX si našli čas a zavysielali počas stretnutia aj pod značkou OM9OT.

 V sobotu 8.11.20108 o 14.00 sa konalo verejné zasadnutie KC ARES. Prítomní zástupcovia KKS informovali o stave ARES vo svojom kraji. Stano OM8AXU ukázal krátke video z akcie Livov. Počas diskusie padli rôzne návrhy a informácie z realizácie ARES do praxe, ktoré sú uvedené v zápise zo zasadnutia:

KCzapisMatliare2008.pdf

Záverom bolo konštatované, že ARES je potrebnou súčasťou rádioamatérskej komunity.


VEREJNÉ ZASADNUTIE KC ARES 2007


21.11.2007 – počas stretnutia rádioamatérov v T. Matliaroch sa konalo verejné zasadnutie KC ARES. Amnon 4X1DF odprezentoval ako funguje ARES v 4X. Jeho prezetnáciu si môžete stiahnuť tu:

Presentation 4X1DF.ppt

Úlohy ARES na r. 2007 boli do splnené. Zástupcovia jednotlivých krajov informovali o stave ARES v kraji. V rámci diskusie sa prebralo veľa zaujímavých otázok na tému ARES. Závery rokovania ukázali, že máme stále čo zlepšovať.