Archívy kategórie: CVIČENIA IARU R1

CVIČENIA IARU R1 EmCom Party 05-2007


15.4.2007 – Dňa 5. mája 2007 sa uskutoční 2. cvičenie staníc „Rádioamatérskych tiesňových služieb“ rádioamatérskych organizácií IARU Region 1. Toto nie je contest, toto je cvičenie. Stanice nezaradené do cvičenia prosíme o strpenie. Nevstupujte do komunikácie a zbytočne nerušte.

EmCom party 05-2007.pdf


14.3.2007 – Podľa informácie OH1VR sa bude konať druhé cvičenie EmCom party 5. mája a ďalšie pravdepodobne 17. novembra 2007. Konferencia GAREC 2007 možno prinesie informáciu, či sa k tejto aktivite pripojí aj Region 2 a 3. Postrehy z predchádzajúceho cvičenia IARU Region R1 First EmCom Party 2006 si môžete pozrieť v správe od OH1VR.

First EmComParty report2006.pdf


CVIČENIE IARU R1 „FIRST EMCOM PARTY ON THE AIR“


18.11.2006  – V čase 11.00 – 15.00 UTC, na KV pásmach 7, 14 a 21 MHz, sa konalo cvičenie rádioamatérskej núdzovej komunikácie rádioamatérskych organizácií IARURegion 1 pod názvom First Emcom party on the Air“. Aj my sme tejto aktivity zúčastnili pod značkou OM9HQ. Využili sme k tomu priestor hotela v Tatranských Matliaroch, kde sa zhodou okolností konalo 32. stretnutie rádioamatérov. Toto spôsobilo, že sa zrodil úsmevný kód,ktorý sme použili pri cvičení. Bolo treba odovzdávať špeciálny kód, ktorý mal nasledovné zloženie: počuteľnosť / počet pracujúcich staníc / počet operátorov/ výkon stanice / skratka rádioamatérskej organizácie. Nám z toho vyšlo nasledovné RS/01/247/100/SARA. Tých 247 operátorov sme zvolili ako nejaký priemer, lebo miestami bol ten počet menší, ale aj väčší. Tento počet operátorov v odovzdávanom kóde pôsobil, že si protistanice mysleli, že sme nepochopili podmienky cvičenia. Po vysvetlení však bolo každému jasné, že sme spojili príjemné s užitočným. Počas cvičenia sme pracovali celkom so 14 stanicami „Rádioamatérskych tiesňových služieb“rádioamatérskych organizácií IARU Region 1.

First EmCom party on the Air.pdf