EPIDÉMIA COVID-19 A RÁDIOAMATÉRI Z KRAJÍN IARU R1


V situácii, keď  máme na Slovensku vyhlásenú mimoriadnu situáciu  a v každých správach v rádiu, televízii či na internete počúvame ďalšie pokyny ako sa správať, čo robiť a čo nerobiť a ako sa vyvíja celkovo chorobnosť v krajine a vo svete, sú kladené aj  otázky typu  „a čo robia rádioamatéri“,  „ako sa chcú zapájať do pomoci“ či iné podobné.

Aj rádioamatéri samozrejme zvažujú, čo sa v danej situácii dá robiť a čo sa naopak nedá/nesmie. Vzhľadom na to, ako je táto situácia odlišná od  čohokoľvek, čo sme už prežili, aj  reakcia na súčasnú situáciu zo strany Pracovnej skupiny pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1 ( IARU R1  Emcom Working Group) prišla až vo štvrtok 19.3.2020, keď Greg Mossop G0DUB rozoslal v rámci mailing listu [R1emcor] všetkým národným koordinátorom emcom úvodný e-mail s titulom  “Covid-19 pandemic and emergency communications”.

V tomto e-maile si  Greg vyžiadal od národných koordinátorov zaslať správu, či sa v ich krajine používa alebo zamýšľa použiť rádioamatérska sieť ako súčasť reakcie na pandémiu.

Na tento e-mail odpovedalo postupne v priebehu troch dní 19-21.3 2020  (do 23.3.2020) 6 národných koordinátorov a to konkrétne:

 • Carlos Nora, CT1END – Portugalsko
 • Jan Rozema PAONON –  Holandsko
 • JOSE A. MENDEZ EA9E  – Španielsko
 • Henrik Solhaug LA6ETA –  Nórsko
 • Jef Sergent F5FS   prezident FNRASEC –   Francúzko
 • Sotirios Vanikiotis  SV1HER  – Grécko

Celú túto niť emailov si môžete v originále prezrieť v nasledujúcom súbore:

# N19(07)P Gmail – [R1emcor] Covid-19 pandemic and emergency communications.pdf

Nakoľko sa jedná o veľmi vážnu problematiku a je potrebné si vypočuť rôzne názory aj z ostatných členských krajín EU – IARU R1, dal som si tu námahu a celú túto reťaz  emailov som preložil aj do slovenčiny. Túto verziu dokumentu so slovenským prekladom nájdete tu:

#N19(07)P Gmail – [R1emcor] Covid-19 pandemic and emergency communications EN-SK.pdf

Aj keď tieto dokumenty majú viacej strán, myslím si, že v situácii v akej sa momentálne nachádzame (osobná izolácia),  by si mohol  každý nájsť čas na to, aby si to celé prečítal.

Aby som aj tu zverejnil podstatu súčasnej situácie  z hľadiska  rádioamatérskej tiesňovej komunikácie aj mimo dokumentov v prílohe, tak tu odcitujem  aspoň základné tvrdenie, na ktorom sa všetci v rámci IARU R1 zhodneme:

„Sučasná pandémia je medicínskou tiesňovou situáciou a nie technickou tiesňovou situáciou“.

Preto nie je potrebné v momentálne aktivizovať radioamatérské tiesňové siete. Bude na rozhodnutí štátnych orgánov zabezpečujúcich reakciu záchranných zložiek na aktuálnu pandémiu  v každej z krajín IARU R1,  kedy a či vôbec požiadajú aj rádioamatérov o nejakú pomoc v tiesňovej komunikácii.

Tým však nie je povedané, že si nemôžeme  kontrolovať  a „zveľaďovať“ svoje rádiové vybavenie, ak nám to naše podmienky dovoľujú (máme na sklade potrebné káble, súčiastky atď.) – určite tým nebudeme šíriť FUD (Fear, Uncertainty and Doubt – Strach, Neistota a Pochybnosti). Rovnako je vhodné „prevetrať ” komunikáciu na  miestnych simplexných kanáloch či prevádzačoch alebo v pásmach KV. Len je potrebné sa vyvarovať šíreniu rôznych hoaxov, ako sa to často v súčasnosti stáva.

A na záver aktuálna verzia obvyklého rádioamatérskeho pozdravu:

73 & stay healthy

STANO OM8ST
Predseda rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S pri SZR


Posledná úprava príspevku: 23.3.2020


2 myšlienky na “EPIDÉMIA COVID-19 A RÁDIOAMATÉRI Z KRAJÍN IARU R1”

 1. Internet a GSM siete idu v tychto dnoch na maximum, takze mat zalozny plan na komunikaciu je viac ako na mieste.

  V pripade vypadku GSM v dosledku pretazenia siete dojde vzapati ku situacii, ze zachranne zlozky dokazu obcania privolat tak nanajvys dymovym signalom. Na tento ucel je potrebna riadna osveta, aby nedochadzalo ku zbytocnemu blokovaniu kanalov a tiez, aby pomohol kazdy kto to co i len trochu dokaze.

  Prosim zverejnite postupy aspon ako volat pomoc s PMR446 a dualbandovymi VHF/UHF (proste zariadeniami za 30-200 EUR) ked vypadnu tie “komfortne sposoby” volania na 112 a pod.

  Páči sa mi

  1. Slavomír,

   odpoveď na tvoju otázku nie je jednoduchá, pretože veľmi záleží na charaktere výpadku GSM v dôsledku preťaženiu siete. Väčšinu informácií, ktoré ďalej uvediem nájdeš na týchto ARES stránkach, len je potrebne si ich podrobne preštudovať aj s porozumením súvislostí. Žiadne špeciálne postupy nie je potrebné vypracovávať: Napriek tomu, vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie, som napísal nasledujúce riadky.

   Najprv trochu na upokojenie.

   Ako vidíme aj vo svete aj v tých krajinách , ktoré sú najťažšie postihnuté epidémiou COVID-19 nedošlo k totálnemu výpadku sietí mobilných operátorov. Táto situácia má okrem iného tú charakteristiku, že je „plazivá“ – postupne narastá a preto aj zodpovedné organizácie (mobilní operátori, poskytovatelia internetu… ) môžu postupne realizovať opatrenia, ktorými sa obmedzí tok dát do jednotlivých smerov (zníženie kvality, rýchlosti ) a tak sa siete odľahčia. Ak však dôjde k náhlemu prípadu (napr. explózia vojenského závodu v Novákoch a podobne. ), na aký sa nikto nevie vopred pripraviť, potom lokálne môže dôjsť k výpadku týchto sietí, avšak rozsah tohto výpadku bude obvykle obmedzený v čase aj priestore.

   Teraz pohľad na záchranné zložky – na volania na číslo 112.

   Najlepšiu predstavu o tom, čo to obnáša na jednotlivých operačných strediskách si vieme urobiť cez štatistiku za rok 2019, ktorá je zverejnená na FB profile Krízové riadenie a taktiež na stránke MV SR
   Krízové Riadenie

   https://www.facebook.com/cmrs.skr.7

   7. januára •

   V roku 2019 bolo na číslo tiesňového volania 112 na celom Slovensku prijatých 1081714 volaní, z toho bolo 57 percent oprávnených, teda volaní s reálnou udalosťou. Z celkového počtu volaní na 112 bolo 29 percent volaní tzv. neidentifikovaných, to znamená, že tieto volania boli uskutočnené z mobilných zariadení bez vloženej SIM-karty alebo z oblastí, kde volajúci nemal signál svojej domovskej mobilnej siete.
   Zároveň bolo na číslo tiesňového volania 112 prijatých 24 514 SMS a 1 166 volaní e-Call, ktoré boli uskutočnené cez palubné jednotky automobilov. Na základe štatistických výstupov môžeme konštatovať, že najviac volaní na 112 bolo v januári a v letných dovolenkových mesiacoch. Z pohľadu vyťaženosti jednotlivých koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému je dlhodobo najviac vyťažené Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Košice, kde bolo z celkového počtu volaní prijatých až vyše 21 percent.

   Ako vidieť, jedná sa o neuveriteľne vysoké počty volaní, aké nie je možné zabezpečiť prostredníctvom simplexných sietí typu PMR alebo rádioamatérskych sietí.

   A teraz ku volaniam o pomoc cez PMR rádiostanice alebo cez rádioamatérske VKV/UKAV rádiostanice.

   Pomocou týchto rádiostaníc môžu komunikovať občania (operátori) , ktorí majú tieto voľne dostupné PMR rádiostanice a v prípad rádioamatérov, ktorí majú navyše aj povolenie na vysielanie v rádioamatérskych pásmach.
   Operátorov PMR je neznámy počet a kvalita operátorov je rôzna. Obmedzením týchto rádiostaníc je to, že majú povolený – inštalovaný výkon výkon len 0,5W.

   Operátorov s povolením pracovať na rádioamatérskych pásmach (licencovaní rádioamatéri) je teoreticky okolo 1500, ale nie všetci majú a pracujú v pásmach VKV/UKV prevádzkou FM. Odhadom tu môžeme počítať maximálne s 600-800 používateľmi.

   Ak niekto z týchto obmedzených skupín používateľov chce volať záchranu, môže sa dovolať len k niekomu, kto patrí do jeho skupiny skupiny rádioamatérov alebo do skupiny používateľov PMR a to musí mať veľké šťastie, že niekto na pásme počúva a práve na použitej frekvencii. NEDOVOLÁ SA VŠAK NA LINKU 112, pretože tieto profesionálne záchranárske služby NIKDE na Slovensku nemajú zabezpečené OS IZS nepretržité 24/7/365 monitorovanie frekvencií z pásma PMR alebo z rádioamatérskych pásiem. Niekedy pred viac ako 20 rokmi polícia monitorovala istý čas CB frekvenciu CH-09, ale už ani to nie je v súčasnosti pravdou.

   Dôvod prečo je tomu tak je jednoduchý – extrémne malý potenciálny počet tiesňových volaní cez tieto komunikačné kanály v porovnaní s početnosťou volaní cez bežné telefonické siete (viď štatistika odboru KR MVSR za rok 2019 ) a táto situácia sa ani v blízkej budúcnosti , ani kvôli pandémii COVID-19 nezmení.

   V prípade dlhodobejšieho výpadku sietí štandardných operátorov by mohlo byť využitie PMR frekvencií a rádioamatérskych frekvencií zaujímavé aj na volania na číslo 112 – či presnejšie na operačné stredisko IZS v príslušnom kraji (číslo 112 na PMR frekvencii nemá zmysel), avšak tieto postupy príjmu takýchto „tiesňových rádiogramov“ nie sú dohodnuté s orgánmi IZS a tak by išlo len o veľké improvizácie s nejasným výsledkom. A pri počte rádioamatérov či používateľov PMR by sa týkali len veľmi malej skupiny obyvateľstva (mesta, regiónu).

   Čo teda robiť, ak by došlo k takejto totálnej katastrofickej situácii alebo aj inej zložitej aj keď len lokálnej situácii?

   Samozrejme je stále možné volať tiesňovú výzvu na dohodnutých frekvenciách ( PMR 1/1, PMR 7/7 CTCSS=85,4Hz, VKV 145.500 MHz, UKV 433,500 MHz , čo sú Centrá aktivít tiesňových volaní = CoA frekvencie na týchto pásmach a tajne dúfať, že to niekto z používateľov PMR alebo rádioamatérov započuje. Táto možnosť tu stále je a aj táto stránka je určená na „osvetu“ medzi rádioamatérmi / používateľmi PMR, čo robiť v prípade takejto situácie.

   To, že nejaký iný rádioamatér/ používateľ PMR započuje tiesňovú výzvu je len prvým krokom. Bude veľmi záležať na tom, čo vie tento poslucháč urobiť s prijatou tiesňovou správou. Tých možností je taký počet, že je ťažké o tom špekulovať.

   Najpozitívnejším prípadom by bolo ak by stanica, ktorá prijala tiesňové volania, mohla ľubovoľným reálnym spôsobom odovzdať (písomne) túto tiesňovú výzvu na najbližšie Operačné stredisko IZS. Tu je potrebné samozrejme vedieť, kde sa takéto OS nachádza: V Košiciach je to v budove Okresného úradu na Komenského ulici č.52 ( bývalá budova KNV, dnešná budova klientského centra MV SR).

   Tento problém „ poslednej míle“ je kritický v celej situácii. Tiesňovú výzvu môže ( ak má vôbec takú možnosť !!!!) prijímateľ doručiť na OS IZS osobne tak, že sa tam dopraví: vlakom, autobusom, električkou, autom, bicyklom, na pešo……(dymovými signálmi)), alebo sa dovolá na OS IZS cez PEVNÚ LINKU – ak mu (ešte) funguje. Potom už bude všetko záležať na reakcii velenia OS IZS, či a ako bude reagovať na „prinesenú správu“. Táto správa by preto mala splňovať náležitosti, ktoré sú podrobne popísané na tejto stránke v časti: TIESŇOVÉ TELEFÓNNE LINKY

   https://aresom.wordpress.com/tiesnove-linky/

   IZS bude reagovať len na také volania ( – prinesené správy) , kde pozná aspoň tie najdôležitejšie informácie o situácii v mieste nešťastia / situáciu volajúceho o pomoc a najlepšie, ak by sa sami mohli s týmto volajúcim spojiť cez príslušné PMR alebo VKV /UKV linky a riadiť ďalej svoje aktivity podľa poznania reálnej situácie.

   Nevieme odhadnúť ako sa situácia bude vyvíjať, ale ak by sa predsa len niečo vyhrotilo (čo NEPREDPOKLADÁM) bude potrebné postupovať podľa zdravého rozumu a podľa základných (technických) údajov (frekvencie…), ktoré sú uvedené na tejto stránke ARES, nepanikáriť a nemať predstavu, že držba osobnej rádiostanice (PMR, rádioamatérskej) kohokoľvek ochráni a zabezpečí mu kontakt so záchranármi vždy, kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Je to veľmi iluzórna a naivná predstava. Tým nie je povedané, že nie sú prípady, kedy tieto spojové prostriedky pomôžu (aj podstatne) pri záchrane života, zdravia alebo majetku ľudí. Záleží na okolnostiach.

   Stano OM8ST

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.