Design a site like this with WordPress.com
Začíname

##05 PROGRAM VarAC od 4Z1AC


Tento program je aktuálne vo veľkom a rýchlom vývoji a tak je aj ťažké o ňom niečo písať, lebo za krátku dobu už má zasa nové vlastnosti. Pred pár dňami však vyšla jeho verzia v3.2.1, ktorá opäť výraznejšie posunula jeho vlastnosti a už to je naozaj plnohodnotný komunikačný nástroj založený na báze úspešných VARA modemov pre SSB moduláciu používanú hlavne pre KV (modem VARA HF) a taktiež pre FM moduláciu (VARA FM) ktorá sa zas prednostne používa na VKV a UKV.

Celkový popis systému by mal byť komplexnejší a preto tento príspevok sa bude postupne vyvíjať. Avšak chcem čím skôr oboznámiť širšiu rádioamatérsku komunitu o vlastnostiach tohto programu, preto tu budú pribúdať jeho popisy postupne. Záujemcovia o tento program by sa mali preto častejšie zastaviť na týchto stránkach, aby videli, či sa mi podarilo dodať tu nejaký nový materiál alebo nie.


DOMOVSKÁ STRÁNKA PROGRAMU VarAC

Program VarAC nájdeme na stránke:

https://www.varac-hamradio.com/

tento program si vieme stiahnuť z uvedenej stránky zdarma. Momentálne (7.2.2022) je najnovšou verziou programu verzia v3.2.1.

Pre činnosť tohto komunikačného programu je potrebný aj modemový program VARA HF alebo VARA FM od španielskeho autora EA5HVK. Tieto modemy ako aj ďalšie programy zo suity programov tohto autora nájdeme na stránke:

https://rosmodem.wordpress.com/

Pre spoluprácu s programom VarAC z nich budeme potrebovať len uvedené modemy pre HF alebo FM. Programy – modemy sú voľne stiahnuteľné a sú funkčné, avšak s istými rýchlostnými obmedzeniami, ktoré však nebránia ich použitiu pre bežné chatovanie či už cez programy VARA CHAT, alebo VARA TERMINAL ( od EA5HVK) alebo podstatne komfortnejšie cez program VarAC odZ1AC . Keď si však zaplatíme licenciu za tieto modemy ( Licencia platná naraz pre obidve verzie modemu stojí 58 EUR), tak dostaneme veľmi účinný nástroj aj na rýchlu komunikáciu využiteľnú aj na prenos súborov a obrázkov. Pre začiatočné pokusy však vyhovie plne aj FREE verzia týchto modemov.

Podrobnejší popis týchto modemov nájdete na týchto stránkach v časti

##03 MODEMY VARA


SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM VarAC

Program si zaslúži aj komplexnejší manuál, ale pre rýchlu orientáciu v programe a informáciu o tom, ako sa s týmto programom pracuje nám možno postačí aj Sprievodca rýchlym štartom k tomuto programu (QUICK GUIDE). Je to okrem iného aj pre to, že dosť podstatná časť práce s týmto systémom sa týka samotných modemov VARA HF a VARA FM, ktorých detailný popis je urobený inde ( viď predošlý odkaz)

Tohoto stručného sprievodcu (Quick Start Guide) nájdeme na domovskej stránke programu v časti FORUM/MANUALS:

https://www.varac-hamradio.com/forum/manuals

Tento dokument je samozrejme v angličtine. To však nemusí každému vyhovovať. Preto som ho preložil do slovenčiny a doplnil miestami malé upresnenia, aby bol výklad zrozumiteľnejší. Tento preklad je k dispozícii TU:

VarAC Quick Start Guide SK.pdf

Aj keď sa jedná len o rýchly popis, mal by postačiť na zvládnutie celej činnosti s týmto programom. Časom tu možno pribudne aj komplexnejší manuál, ale chcem tu hlavne doplniť praktický manuál pre použitie tohto programu (digitálneho módu) v praxi a zvlášť v tiesňových situáciách.

Stano OM8ST


Posledná úprava programu: 7.2.2022


%d blogerom sa páči toto: